Què és?
El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) és una base de dades gestionada pel Servei de Qualitat Democràtica de l'Ajuntament de Terrassa que ens permet conèixer el nombre d'entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat o el seu pes específic, amb l'objecte d'afavorir el suport i el foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana.

Podeu consultar més informació sobre les seves finalitats i el seu funcionament al Reglament de Participació Ciutadana, capítol VI, art.37.

 

Directori d'Entitats
A continuació trobareu el llistat de totes les entitats sense ánim de lucre de Terrassa inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes classificades per àmbits. Podeu consultar les seves adreces i telèfons socials, així com un enllaç al seu web i/o correu electrònic.

Consulta el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Si ho preferiu, també podeu descarrega-vos el directori d'entitats del portal de dades obertes de l'Ajuntament.

 

Com registrar una entitat?
Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions s'han d'inscriure en el Registre d'Associacions  de la Generalitat de Catalunya només a afectes de publicitat.

Un cop registrada l'entitat al Registre d'Associacions  de la Generalitat de Catalunya, podeu fer el tràmit d'inscripció de la vostra entitat al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

A l'apartat de Tràmits destacats trobareu els diferents tràmits que s'hi poden fer: