Què és?
El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) és una base de dades gestionada pel Servei de Qualitat Democràtica de l'Ajuntament de Terrassa que ens permet conèixer el nombre d'entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat o el seu pes específic, amb l'objecte d'afavorir el suport i el foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana.

Podeu consultar més informació sobre les seves finalitats i el seu funcionament al Reglament de Participació Ciutadana, capítol VI, art.37.

 

Directori d'Entitats
A continuació trobareu el llistat de totes les entitats sense ánim de lucre de Terrassa inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes classificades per àmbits. Podeu consultar les seves adreces i telèfons socials, així com un enllaç al seu web i/o correu electrònic.

Consulta el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Si ho preferiu, també podeu descarrega-vos el directori d'entitats del portal de dades obertes de l'Ajuntament.

 

Com registrar una entitat?
Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions s'han d'inscriure en el Registre d'Associacions  de la Generalitat de Catalunya només a afectes de publicitat.

Consulta tots els tràmits per associacions que es poden fer al web de la Direcció General de Drets i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya

Un cop registrada l'entitat al Registre d'Associacions  de la Generalitat de Catalunya, podeu fer el tràmit d'inscripció de la vostra entitat al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

A l'apartat de Tràmits destacats trobareu els diferents tràmits que s'hi poden fer: