Totes les persones tenen dret a gaudir plenament dels drets sexuals i reproductius que són fonamentals perquè les persones puguin gaudir d'una vida sexual i reproductiva satisfactòria, lliure de coerció, discriminació, desigualtat o violència.

La sexualitat és una dimensió inherent a la persona que inclou aspectes biològics, psicològics, socials i relacionals que condicionen la percepció d'un mateix i la manera de relacionar-se amb els altres. El gènere, l'orientació sexual, la identitat sexual, l'erotisme, la vinculació afectiva, l'amor i la reproducció formen part de la sexualitat, per això la manera de viure-incidirà sobre la salut física, el benestar emocional i la qualitat de vida.