L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut sexual com «un estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat amb la sexualitat, no només l'absència de malaltia, disfunció o malestar». També destaca que la salut sexual és un dret humà fonamental i que implica la capacitat de tenir relacions sexuals plaents i segures, lliures de coerció, discriminació i violència.

La salut sexual requereix una atenció integral i de qualitat, que garanteixi l'accés a la informació, l'educació i els serveis adequats a les necessitats de cada persona. Així mateix, demana una participació activa i responsable de les persones en la cura de la seva pròpia salut i la de les seves parelles.

El concepte de sexualitat ha anat canviant al llarg de la història en funció de les cultures, les influències religioses i els canvis socials.

La sexualitat ens acompanya des que naixem fins que morim. Es viu i s'expressa de manera diferent en cada etapa de la vida segon les característiques, preferències i experiències de cada persona. Es manifesta en les dimensions emocional, comunicativa, de conducta, plaent i reproductiva.

L'etapa de l'adolescència i la joventut es caracteritza per ser un moment vital en què es produeixen grans canvis físics, psicològics i socials. És una època d'oportunitats, d'experimentació i alhora de riscos

L'educació afectivosexual és especialment important en aquest període de canvis, ja que ajuda a afrontar els riscos amb confiança, seguretat i respecte, i a construir la pròpia identitat sexual i afectiva. A més proporciona informació veraç i adequada sobre els riscos i les conseqüències d'una sexualitat no informada, no protegida o no consentida, com els embarassos no desitjats, les infeccions de transmissió sexual (ITS), la violència sexual i de gènere, ...

Enllaça amb l'exposició itinerant I-Sex-Jove, un recurs pedagògic per treballar amb l'alumnat de 12 a 16 anys la salut afectivosexual

L'exposició itinerant I-Sex-Jove la poden demanar els centres educatius a:
[email protected]