Selecció de personal a mida

S'ofereix assessorament i acompanyament en la selecció de personal, així com també la realització dels processos de selecció adaptats a les necessitats de les empreses. Les accions concretes son:

 • Borsa de treball.
 • Anàlisi i descripció del lloc de treball.
 • Preselecció de candidatures.
 • Entrevistes per competències.
 • Dinàmiques de grup, proves psicotècniques, etc, per ajustar les candidatures a la demanda de l'empresa i s'utilitzen diferents canals per aconseguir-ho.
 • Gestor d'ofertes del portal Web Terrassa Ocupació.
 • Publicitat de les ofertes als taulers d'anuncis del Servei.
 • Cerca i col·laboracions amb altres entitats públiques o privades.
 • Acompanyament i seguiment de les persones contractades.

 

Assessorament Empresarial

Les empreses compten amb personal tècnic personalitzat i especiliatzat per sectors de treball. Un equip de professionals ofereix assistència tècnica i assessorament en diverses matèries  relacionades amb la ocupació i els Recursos Humans:

 • Contractació laboral.
 • Subvencions i bonificacions.
 • Acompanyament en la contractació de perfils amb diversitats funcionals i altres perfils en risc d'exclusió social.
 • Necessitats formatives.
 • Selecció de personal.

 

Formació a mida

 • Anàlisi i detecció de necessitats formatives per a la creació de continguts coherents amb les necessitats de l'empresa.
 • Disseny i desenvolupament d'accions formatives a mida per a les empreses

 

Espais i aules per a les empreses

El servei d'ocupació posa a l'abast d'empreses espais adequats per diferents actes relacionats amb la seva activitat:

 • Formacions
 • Sessions de selecció de personal.
 • Inauguracions.
 • Xerrades professionals
 • Altres actes d'empresa.

 

Gestió de pràctiques professionals no laborals

Espai d'aprenentatge que permet conèixer en context real les competències professionals de la persona que les realitza i, a la persona que les realitza, experimentar el desenvolupament d'una professió en la qual s'ha format o que és el seu objectiu professional.

 

Actes d'empresa, networking i xerrades

Actes i esdeveniments d'empresa per crear sinergies i oportunitats de negoci i apropar a les persones la realitat d'una determinada ocupació o sector productiu.