A través dels Serveis Socials, l'Ajuntament de Terrassa atén la ciutadania del nostre municipi amb la finalitat d'acompanyar i potenciar les capacitats de les persones, les famílies i els grups per facilitar que puguin realitzar el seu projecte de vida.
 

Els Serveis bàsics d'atenció social són la porta d'entrada als serveis socials municipals. Tenen una finalitat preventiva, de cohesió social i de promoció de la igualtat d'oportunitats, l'atenció de les necessitats bàsiques, l'atenció del risc social i l'atenció de les desigualtats socials.

Terrassa compta amb una xarxa de centres de serveis bàsics d'atenció social distribuïts per tots els districtes de la ciutat amb l'objectiu de ser propers a la ciutadania i prestar una atenció personalitzada. Cada centre compta amb un equip de professionals del treball social, de l'educació social i amb el suport del personal administratiu.

Qui els pot sol·licitar?

Els serveis que oferim s'adrecen a tota la població resident i empadronada a Terrassa i que presenten alguna situació de necessitat social, tal i com recull la Llei 12/2007 de serveis socials.

Com es poden sol·licitar?

 1. Presencialment al teu centre de serveis socials del Districte on estas vivint.
 2. Enviant un correu electrònic a la bústia electrònica del teu centre de referència del Districte.

On estan ubicats?

Equips Bàsics d'Atenció Social (SEBAS)

SEBAS Zona 1

 • C. Unió, 36 - 08221
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 885 065
 • Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9 a 14.30 h i divendres de 9 a 14 h i dimarts, dijous de 15.30 a 18.45 h.

SEBAS Zona 2.1

 • Av. Barcelona, 180 – 08222 (C.C. Montserrat Roig)
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 397 417
 • Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9 a 14.30 h i divendres de 9 a 14 h i dilluns, dimarts de 15.30 a 18.45 h.

SEBAS Zona 2.2

 • C. Salamanca, 35 - 08227 (C.C. Montserrat, Torresana i Vilardell)
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 397 417
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h i dimecres de 16 a 18.45 h.

SEBAS Zona 3

 • Pl. Can Palet, 1 – 08223 (C.C. Alcalde Morera)
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 869 159
 • Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9 a 14.30 h i divendres de 9 a 14 h; dilluns i dimarts de 15.30 a 18.45 h.

SEBAS Zona 4.1

 • Av. Àngel Sallent, 55 - 08224 (C.C. Maria Aurèlia Capmany)
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 333 098
 • Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9 a 14.30 h i divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimarts de 15.30 a 18.45 h.

SEBAS Zona 4.2

 • Pl. del Tint, 4 – 08224 (C.C. Saphil)
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 397 083
 • Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9 a 14.30 h i divendres de 9 a 14 h i dijous de 15.30 a 18.45 h.

SEBAS Zona 5.1 i 5.2

 • Pl. Cultura, 5 – 08225 (C.C. Avel·li Estrenjer)
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 342 603
 • Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9 a 14.30 h i divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 15.30 a 18.45 h.

SEBAS Zona 6.1, 6.2 i 6.3

 • Rbl. Francesc Macià, 189 – 08226 (C.C. President Macià)
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 397 418
 • Horari d'atenció:

Matins: De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Tardes: De dilluns a dijous de 15.30 a 18h

SEBAS  Zona 7

 • C. Amèrica, 33 - 08228
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 869 150
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 15.30 a 18.45 h.

 

Equip d'Atenció al Sensellarisme (EAS)

Atenció social a:

 • Persones que resideixen a la ciutat i no tenen sostre
 • Persones de pas per la ciutat

Ctra. de Montcada, 596 – 08223
[email protected]
Telèfon: 937 315 982 
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns, dimarts i dimecres de 15.30 a 18.00 h.

Podeu consultar el Manual de Processos i protocols dels equips bàsics d'atenció social aquí.

I el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, aqui.