El Servei d'Educació atorga subvencions a les entitats de caràcter social constituïdes com AFA's o AMPA's amb l'objectiu que aquestes puguin desenvolupar projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i d'interès social en l'àmbit educatiu, vetllant per la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació sigui efectiva entre la comunitat educativa i especialment pel que fa als propis centres educatius als quals representen, promocionant i fomentant l'acció comunitària i educativa en el territori i per extensió al municipi que se'n beneficia en el seu conjunt.