El Servei d'Universitats convoca anualment les Beques de recerca per a estudiants dels centres universitaris amb seu a Terrassa amb l'objectiu de potenciar la recerca al campus Terrassa Universitària i contribuir a la potencialitat del nostre territori en aquest camp.

Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que, a títol individual o col•lectiu, presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. En cas de participar de manera col·lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació.

Els treballs han de ser supervisats per un tutor o tutora que avali la proposta, han de ser originals i es valoraran aspectes com la innovació, el rigor i la creativitat, el treball multidisciplinari i la incorporació de la perspectiva de gènere.
 
Es valoraran en funció del cicle o etapa que l'estudiant cursi en el moment de la petició (grau, màster o doctorat), tot diferenciant els àmbits d'especialització:
 • Àmbit salut i/o societat
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit mitjans audiovisuals
 • Àmbit interdisciplinari
 • Altres àmbits
En primer lloc els treballs de recerca presentats es distribuiran segons el nivell i els àmbits d'especialització relacionats anteriorment.

En segon lloc, els projectes s'aprovaran per ordre de major puntuació (consulteu els criteris de valoració al punt 7 de les bases) fins a l'exhauriment del pressupost.

Projectes guanyadors 2021

 • Acta del Tribunal de beques de recerca 2021
 • Análisis de los estudios y del mundo profesional en el ámbito de la óptica y optometría desde la perspectiva del género (Oihane Oyague Lopez)
 • Propuesta de orientación en los cuidados de las personas con incongruencia de género (Ada Rodriguez Herrera)
 • Parametrización y correlación del àrea de contorno de elipse bivariada con la zona macular avascular en ambliopía (Raquel Mompart i Marc Argilés)
 • El preceptor en el recién graduado en enfemería (Iván Yáñez Álvarez i Sandra Dominguez Acedo)
 • L'eficàcia del baby-led weaning en nadons de 6 a 12 mesos: revisió sistemàtica (Maria Cocurella Contera i Sara Hernández Roca)
 • La adolescencia y el uso de pantallas digitales (Aamna Afzal i Chaimae Bouktaiba)
 • Disseny i implementacio de un sistema de TVC per a coets amateur (Vicente Rubio Juan)
 • MotoSpirit (Carlos Galeote Gomez)
 • Aerodynamic study of the NASA's X-43A hypersonic aircraft at real scale and operating flow conditions (Josep Maria Bergadà Granyó i Àlex Navo Piñol)
 • Diseño de la documentación de soporte de un estudio de cohorte prospectivo en el ámbito de la miopía infantil (Kattya Dayana López Abad)
 • Estudi d'un potencial lligand com agent terapeutic en malalties degeneratives de la visió (Pere Garriga Solé i Pol Fernandez Gonzalez)
 • Skin cancer detection based on 3D data and AI (Sara Peña Gutierrez)
 • Introducció a la circularitat de tractaments de efluents tèxtils amb producció de hidrogen verd (Dídac Cuesta Mota)
 • Development of an urban digital twin metamodel (Jaume Ferré Bigorra)
 • Design and Characterization of Wearable Antenna Sensors for Medical Applications (Maiam El Charbi)
 • Integració de sensors electroquímics en una microfluídica escalable (Genís Rabost Garcia i Jasmina Casals)
 • Optimization of HVAC systems in commercial buildings through development of predictive and adaptive control strategies (Marjan Savadkoohi)
 • Estudi de l'acomodació durant l'examen subjectiu pel desenvolupament de noves tecnologies per a la refracció (Aina Turull Mallore)
 • BIM visualization for building condition risk assessment model (Seyedhamidreza Alavi)
 • Estudi sobre l'ús de resines naturals com a recobriments de fibres per a materials compostos de reforç estructural (Virginia Dolores Mendizabal Dinucci)
 • Desenvolupament de noves metodologies de teràpia visual per vergències basades en l'anàlisi dels moviments oculars (Cristina Rovira Gay)
 • Validació test IVI-C (Carlos Fresno Cañada)

Projectes guanyadors 2020

 • Acta del Tribunal de beques de recerca 2020
 • Generalizing Neural Network to manage heating system by developing reduced-order models in Building Energy Management System (Marjan Savadkoohi) 0,06 '
 • Estudi de la interacció entre reforços de matriu cementícia i formigó armat per a noves aplicacions de reforç estructural (Virginia Dolores Mendizabal) 2,11'
 • Monitorització de la suor mitjançant una microfluídica escalable (Representant: Genís Rabost Equip: Arnau Serra i Jasmina Casals) 3,45'
 • Estudi de l'efecte de la potència de la lent i temps d'aplicació en la relaxació de l'acomodació durant el fogging (Joan Goset) 5,37'
 • Nuevo test diagnóstico del Alzheimer basado en el registro de movimientos oculares (Maialen Aldape) 7,36'
 • Mobile application for the inspection of Facility Maintenance Management (Seyedhamidreza Alavi) 9,55'
 • Promoció d'una educació sexual per a persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant l'ús de les noves tecnologies: una mirada de Teràpia Ocupacional (Aroa Gonzalez) 12,08'
 • Enginyeria Hospitalària (Representant: David Gonzalez. Equip: Javier Alvarez, Marcel Macarulla, Mireia Tarruella, Inda Zango, Núria Codern i Melinda González 13,59'

Presentació de resultats 2020

Projectes guanyadors 2019

 • Projecte de disseny, construcció i validació d'un aerogenerador fent servir impressió 3D (Guillem Vergés) 0,06'
 • Influencia del lavado doméstico en la variación de las propiedades de los tejidos de algodón orgánico de color natural intrínseco (Hesam Aliei) 4,42'
 • BIM integrations and visualitzation for occupant fee dack (Seyed Hamidreza Alavi) 9,07'
 • El joc sense límits, una qüestió de necessitat. Projecte sobre la modificació inclusiva i contextual de les àrees de joc infantil a la ciutat de Barcelona (Sara Garcia i Noelia Couso) 11,20'
 • Reforç d'estructures sota càrregues dinàmiques mitjançant reforços de TRM amb malles vegetals autòctones (Virginia D. Mendizábal) 15,24'
 • Desenvolupament de materials compostos reforçats amb no teixits elaborats a partir de residus tèxtils (Laura González) 20,11'
 • Propagació de feixos polaritzats en mitjans dispersos: aplicació a sistemes òptics polarimèctrics actius en entorns de boira per al vehicle autònom (Maria Ballesta) 27,52'
 • Coneixements i opinions sobre la donació de llet materna en mares no donants de Terrassa (Natalia Gargallo) 31,02'
 • Teràpia amb suport musical per millorar la qualitat de vida en persones que han tingut un ictus (Gisela Sabaté) 37,36'
 • Millora del sistema d'enfocament d'un microscopi de baix cost (Adrià Arrabal) 41,10'
 • Desarrollo de un entorno de formación activa para educación en ingeniería 4.0 igualitaria (Àngel Fernández i Lucia Ruiz) 44,02'
 • Una sola salut. Estudi de l'atenció en cures en el col·lectiu sense sostre amb animals de companyia (Anna Navarro i Sandra Rojas) 45,51'

Presentació de resultats 2019

Subvencions per a projectes, activitats o serveis
 
L'Ajuntament de Terrassa convoca anualment subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social per a aquelles entitats que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal i responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi, dins dels diferents àmbits d'actuació municipal.
 
 • Termini: fins al 7 de març de 2022 (ja exhaurit)
 
Des del nostre Servei, subvencionem projectes en les línies de:
 • Promoció de Campus
 • Divulgació del coneixement
Consulteu la convocatòria de subvencions municipals en curs aquí.