Subvencions
 
L'Ajuntament de Terrassa convoca anualment subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat publica i interès social per a aquelles entitats que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal i responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi, dins dels diferents àmbits d'actuació municipal.
 
Consulteu la convocatòria de subvencions municipals en curs aquí.
 
Beques de recerca
 
El Servei d'Universitats convoca anualment les beques de recerca per a estudiants universitaris amb l'objectiu de potenciar la recerca al Campus Universitari de Terrassa i contribuir a la potencialitat del nostre territori en aquest camp.
 
Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que, a títol individual o col•lectiu, presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. En cas de participar de manera col•lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació.
 
Els treballs han de ser originals i es valoraran aspectes com la innovació, el rigor i la creativitat.
 
Es convoquen tres beques, una s'atorgarà a un treball en la categoria de doctorat i dos en la categoria de treballs de grau i/o màster.
 
A més, el servei d'Universitats dóna suport a activitats i projectes que impulsin la universitat, la recerca i la divulgació científica.