La Taula d'entitats del Voluntariat és un òrgan obert de participació, la principal funció del qual és donar suport i visibilitat al treball de la ciutadania i de les entitats que actuen en l'àmbit del voluntariat, així com col·laborar en els principals eixos, projectes i campanyes del Punt del Voluntariat de Terrassa.
Les entitats que formen part de la Taula d'entitats del Voluntariat són entitats de voluntariat, segons el que estableix la Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l'associacionisme. 

Per ser membre de la Taula d'entitats del Voluntariat cal que us poseu en contacte amb el Servei de Qualitat Democràtica de l'Ajuntament de Terrassa.