Sense aigua no hi ha vida. L'accés a l'aigua potable és fonamental per satisfer les necessitats personals i domèstiques, com cuinar els àpats del dia, la higiene personal i la neteja de la llar.

Per aquest motiu, l'Assemblea General de les Nacions Unides des de  2010, reconeix de forma explícita el dret a l'aigua i a un sanejament segur, saludable, accessible i assequible. Es tracta, doncs, d'un dret bàsic i indispensable per a la vida i la dignitat de les persones.

El Dia Mundial de l'Aigua se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar l'atenció en la importància de l'aigua i la defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de de març de 1993 com el primer Dia Mundial de l'Aigua, després que la seva celebració s'aprovés a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (CNUMAD) l'any 1992.

El Dia mundial de l'aigua 2022 tracta sobre les aigües subterrànies..

L'Ajuntament de Terrassa s'adhereix al Dia Mundial de l'Aigua 2022 amb els objectius:

  • Incentivar i actuar per un ús eficient de l'aigua, que permeti reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en els consums associats a la distribució - promovent l'ús de recursos alternatius - i les emissions dels sistemes de tractament i depuració.
  • Promoure l'adaptació als efectes del canvi climàtic sobre el cicle de l'aigua, la qual cosa suposa una millora per a la salut i la qualitat de vida de les persones, i la biodiversitat dels ecosistemes aquàtics continentals.
  • Implicar a les entitats i ciutadania del vostre territori, per explicar que no ens podem permetre esperar més i tothom hi té un paper a jugar en la mitigació i adaptació al canvi climàtic, i en concret en el cicle de l'aigua i els sistemes aquàtics continentals.