L'Oficina de Consum (OMIC) ofereix assessorament i orientació sobre totes les qüestions relacionades amb la compra de béns i de productes i la utilització de serveis com ara:
 • habitatge: lloguer, compra, clàusules terra (sòl) en les hipotèques....
 • compra de productes en establiments comercials o en altres modalitats
 • compra i reparació d'electrodomèstics
 • serveis d'assistència tècnica
 • compra i reparació de vehicles
 • prestadors de serveis a domicili: treballs de paleta, pintura, fusteria, llauneria...
 • assegurances: llar, vehicles...
 • serveis bancaris
 • serveis bàsics: aigua, gas, electricitat, telèfon, correus...
 • serveis turístics: bars, restaurants, hotels, agències de viatges
 • tintoreries
 • transports: públics, privats

Però NO són temes de Consum:

 • els que han estat o estan sotmesos a la via judicial
 • qüestions penals: delictes, faltes...
 • temes laborals: contractes, convenis laborals...
 • dret civil: herències, divorcis, separacions, assumptes entre particulars...
 • problemàtiques derivades de la convivència en comunitats de propietaris/àries
 • temes de lloguer: desnonaments, arrendadors/res contra arrendataris/àries
 • problemes amb l'administració pública: multes, impostos, subvencions, qüestions urbanístiques...