La raó de ser de la xarxa d'equips professionals i entitats ciutadanes és col·laborar per acompanyar les famílies de la ciutat en la seva tasca d'educació i criança des de la corresponsabilitat, el respecte i la confiança. Perquè els nens i les nenes creixin autònoms, solidaris i joiosos.

La imatge compartida que volem aconseguir amb la xarxa:

 1. Donar coherència entre serveis a la petita infància.
 2. L'acompanyament a les famílies en el seu paper de mares i pares, basat en el diàleg respectuós amb les seves creences i capacitats.
 3. Que les administracions s'impliquin en aquesta tasca a través dels professionals.

Objectius generals

 • Implicar i coordinar els serveis professionals d'atenció a la infància.
 • Consensuar un discurs coherent entre els diferents serveis locals que intervenen en la petita infància.
 • Implicar a les administracions a través dels seus professionals.
 • Motivar les entitats ciutadanes a interessar-se per la infància.
 • Elaborar uns protocols d'acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 6 anys.

 

Objectius específics

 • Fer una diagnosi de la ciutat per districte.
 • Afavorir els intercanvis entre professionals de diferents serveis.
 • Elaborar un catàleg de serveis d'atenció a la petita infància de cada districte.
 • Elaborar un protocol sobre el seguiment de casos que són usuaris de diferents serveis.
 • Difondre documentació sobre la promoció de la cultura d'infància elaborada per la xarxa.

 

Procediments

Les fases que segueix aquest projecte són les següents:

 • Coordinació entre l'escola bressol i el parvulari del districte 5 de la ciutat de manera experimental, amb assessorament de l'ICE de la UAB.
 • Assessorament a les direccions de les escoles bressol municipals.
 • Posada en marxa de les coordinacions pedagògiques entre les escoles bressol i els parvularis a tots els districte de la ciutat.
 • Formació a les persones dels diferents serveis sobre el treball en xarxa.
 • Creació de les Xarxes de cada Districte de la ciutat.
 • Creació de la Xarxa de Petita Infància 0-6 de Terrassa.

Resum del treball fet

El treball d'assessorament de la Diputació, amb el grup impulsor que es va crear, es van analitzar les oportunitats i les amenaces a través d'un DAFO en que van participar totes les persones que havien fet la formació.

 

 

Aquest DAFO ens va donar algunes dades a valorar sobre:

 • Fortaleses
 • Debilitats
 • Oportunitats
 • Amenaces

Moment actual i reptes de futur

 • Elaborar un catàleg de serveis d'atenció a la petita infància al districte.
 • Compartir un protocol de prevenció i orientació del maltractament infantil entre els diferents serveis a cada districte.
 • Compartir temes d'interès amb les famílies sobre educació i criança i elaborar documentació per compartir.
 • Elaborar un protocol sobre el tractament de casos que se segueixen des de diferents equips professionals.
 • Promoure sessions sobre educació i criança amb famílies.
 • Difondre documentació sobre la promoció de la cultura de la infància elaborada per la xarxa.
 • Ampliació de les xarxes de districte amb altres entitats i sectors: Biblioteques, Lleure,... i sobretot FAMÍLIES.