29 05 2024

Nova prova de sirenes de risc químic a la zona d'influència dels Laboratoris Miret

Dins el programa d'implantació del pla de risc químic de Catalunya, dimecres dia 29 de maig a les 10 hores es realitzarà la prova de sirenes del risc químic a la zona d'influència dels Laboratoris Miret (Lamirsa). 

Es produirà prèviament al so de les sirenes un avís massiu al mòbil de la zona d'influència dels repetidors de telefonia més propers que no coincidiran amb l'àrea sonora de les sirenes.

24 08 23

Avís per superació del Llindar d'informació dels nivells elevats d'Ozó a la nostra comarca

El llindar d'informació és de 180 micrograms per metre cúbic. D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.