El Patrimoni documental de la nostra ciutat és molt ric, s'inicia amb un fragment de còdex de mitjan segle IX i arriba fins els nostres dies. La tasca dels arxivers i arxiveres és la de conservar, organitzar, interpretar i difondre tot aquest coneixement.

Ens trobareu en dos edificis:

 

Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental (AHT-ACVOC)

Ubicat al carrer Baldrich, 268 s'hi pot trobar la documentació més antiga, un total de 177 fons documentals (notarials, d'entitats, empreses, personals...) i col·leccions tant interessants com fragment de còdex dels s. IX-XVI o cartografia del s.XIX i XX

Podeu consultar més detalladament els nostres fons a Arxius en línia.

Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Terrassa (AMAT)

Al carrer Pantà, 20 és el servei que s'ocupa de posar a l'abast dels ciutadans i de la pròpia administració tota la documentació municipal que generen i reben els diferents serveis municipals. 

L'Arxiu Municipal ha desenvolupat una normativa general per poder estructurar i organitzar els diferents aspectes que afecten la gestió de la documentació municipal que va aprovar l'any 2004 el Ple de l'Ajuntament: El Reglament del Sistema Arxivístic Municipal.

Des de l'any 2008, impulsa i coordina la implantació d'un Sistema de Gestió Documental corporatiu, que permet un control dels documents municipals des del moment de la seva creació, tot garantint que siguin autèntics, fiables, íntegres i utilitzables.

 

 

Arxiu Fotogràfic

L'Arxiu Municipal també conserva diversos fons i col·leccions fotogràfiques de l'àmbit de Terrassa, que poden ser consultats pel públic en general.

El servei de reproducció digital de fotografies es troba regulat per la Ordenança Municipal 3.1. en seu el punt 10 de l'article 6è.

Cartografia històrica

 • Necessites consultar plànols i mapes antics?
 • Has de buscar llicències d'edificis catalogats i edificis històrics?
 • Vols fotografies d'edificis?
 • La cartografia històrica és la teva eina! 

Des de 2017 teniu a disposició un mòdul de l'EMAP obert al públic anomenat Cartografia Històrica des del qual es podien visualitzar, descarregar i compartir més de 200 mapes, vols aeris i fotoplànols des de l'any 1800 al 2000. S'hi accedeix a partir del mateix E-MAP

Objectius

 • Compartir la informació cartogràfica, consultar-la i utilitzar-la.
 • Aprofitar més fàcilment la informació que està guardada als arxius històrics en ser presentada de diferent manera per a ser utilitzada i treballada per a qualsevol persona.
 • Completar la informació de l'e-maps, contextualitzar-la i georeferenciar-la en el conjunt de tota la ciutat.
 • Utilitzar la cartografia com a suport a l'activitat diària, tenint una eina útil per als professionals que treballen en el territori.

 

 

 

 

 

 

 

1. El catàleg de mapes i plànols digitalitzats. Des de 2017 hem seguit incorporant mapes (actualment són 64) que podem trobar agrupats per dècades amb una cronologia que va des de 1800 fins a 2000 incloent parcel·laris, mapes topogràfics, vistes aèries, plànols-guia, fotoplànols, projectes d'eixample, etc.

Exemples:

 • Plànol topogràfic de Terrassa de 1920
 • Vistes aèries de la ciutat de 1925
 • Plànols de defensa passiva de 1940
 • Fotoplànol parcel·lari de finques rústegues de 1954
 • Fotomosaics de vols aeris de 1980
 • Plànols dels canvis en les seccions censals i els districtes dels anys 90

 

2. Incorporació de tota la documentació de l'encara vigent Pla Especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, ambiental de Terrassa de 1986 i de cadascun dels seus elements georeferenciats. Així, en diferents colors es localitzen sobre el mapa les diferents tipologies d'edificis/elements catalogats i en PDF s'ofereix tota la documentació tècnica del Pla: memòria, normativa, fitxes de tots els elements, etc.

3. Possibilitat de visualitzar els expedients de llicències d'obres digitalitzats de construccions d'interès patrimonial, tant d'edificis i obres públiques com d'edificis privats, agrupats en 4 categories (edificis públics, industrials, residencials i religiosos). Actualment hi ha disponibles 211 expedients digitalitzats i se n'han d'incorporar més.

Aquests edificis o espais estan georeferenciats assenyalant l'àmbit que ocupen o ocupaven en el cas d'estar ja enderrocats (es pot activar/desactivar la seva visió) i entre ells hi ha els elements del patrimoni catalogats dels que es disposa d'expedient.

De cada element hi ha, a més de l'expedient complet digitalitzat en PDF, una fitxa descriptiva que relaciona les diferents imatges digitalitzades i fotografies i contextualitza la informació. Els podem trobar situats sobre el mapa i agrupats en les diferents categories.

Exemples de què hi podem trobar:

 • Plànols d'equipaments com els Mercats de la Independència o del Triomf, el Parc de Desinfecció, la Llar de l'Ancianitat, la Casa Baumann, l'antic Escorxador municipal...
 • Plànols de conjunts industrials emblemàtics ja desapareguts com la fàbrica Torredemer, el Vapor Galí, el Vapor Sala, etc.
 • Plànols d'instal·lacions esportives com el de la Piscina del Club Natació a la Cogullada o el primer camp d'hoquei de Terrassa a la Carretera de Castellar
 • Plànols de cinemes o teatres com el Rambla, el Catalunya, el Principal, el Recreo, Las Arenas, etc.
 • Plànols d'esglésies i convents com el de les Josefines, l'ermita del Sagrat Cor, la Santa Creu, etc.
 • Plànols de la urbanització d'espais públics com la Plaça Vella, el Passeig, la Plaça del Progrés...

.