Els Corporate Games Terrassa 2019 s'han celebrat a la nostra ciutat durant els dies 13, 14 i 15 de setembre amb l'objectiu d'obrir camí a les empreses i corporacions perquè incorporin la practica esportiva com a element actiu en l'aposta per la responsabilitat social empresarial.
 
Desfilada dels Corporate Games al Raval de Montserrat
Terrassa ha estat pionera a Catalunya en la celebració d'un esdeveniment de prestigi internacional creat per la societat britànica Corporate Games and Events, que té lloc a diversos llocs del món des de fa més de vint anys.
 
La ciutat de Reus va anunciar la seva voluntat d'organitzar l'edició de l'any vinent.
 
Han participat als Corporate Games Terrassa 2019 més de 1.800 atletes representats d'un centenar d'empreses i institucions. 
  • En l'apartat de corporacions i institucions, va resultar guanyador l'Ajuntament de Terrassa, que a més era qui va aportar més atletes a la competició. Mossos d'Esquadra va quedar en segon lloc
  • Quant a les empreses, Circutor va ser la guanyadora absoluta, per davant de FCC-Medi Ambient, CIRSA, Accent Social i Mediapro
A partir d'aquí, l'Ajuntament de Terrassa estudia la possibilitat d'incorporar la pràctica esportiva en la seva filosofia corporativa.