Webs generals
Localiza salud és una web en la que es poden visualitzar els recursos dels municips adherits a la "Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud".

Canal Salut és un portal de la Generalitat de Catalunya que facilita informació relacionada amb la promoció i l'educació per a la salut, adreçat a tota la ciutadania i també als professionals.

L'Infermera virtual és un espai virtual de coneixement i interrelació amb l'usuari alhora que un instrument de treball a disposició de tots els professionals del sector salut, educatiu i social. És un recurs que potencia la capacitat de les persones, les comunitats i la població per mantenir la salut i el benestar.

Salut pública és una web on trobareu el conjunt d'eines i actuacions que integren la cartera de serveis que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals. La seva actualització permanent i la incorporació de nous productes, documentació i recursos.

Estilos de vida saludable és una nova web del Ministerio adreçada a tota la població amb la finalitat de proporcionar informació útil i de qualitat sobre temes de salut com l'activitat física, la prevenció del tabaquisme, l'alimentació saludable i la prevenció del consum d'alhocol.

Webs salut mental
Espai Jove és una eina de consulta sobre salut mental adreçada als joves, on poden trobar informació de salut mental o realitzar una consulta de manera anònima. La finalitat de la intervenció és augmentar els coneixements sobre salut mental de la població general, oferint tallers de sensibilització i formació a la població jove dels 12 als 18 anys, les seves famílies i els professionals que treballen en contacte directe amb ella.

Webs salut infantil
Faros és una iniciativa impulsada per l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, amb la finalitat de recollir i analitzar informació de rellevància en l'àmbit de la salut infantil i de l'adolescència, per a generar i difondre coneixement de qualitat en aquest camp, tant per a pares, com per a educadors, professionals de la salut i societat en general, partint de la premissa que cal "conèixer per actuar" de forma responsable.

Webs drogues
Energy control  és un projecte de reducció de riscos de la ONG ABD. El seu àmbit d'actuació és estatal i compten amb delegacions en les Comunitats Autònomes de Catalunya, Madrid, Illes Balears i Andalusia.

El Pep és un projecte del 'Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat, coordinat per la Subdirecció General de Drogodependències, per potencial la difusió dels missatges preventius relacionats amb les drogues i reduir comportaments de risc del joves d'entre 14 i 17 anys.

Webs alimentació
Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi ambient   és una eina que ofereix informació d'interès sobre diferents temes relacionats amb l'alimentació.

Webs salut sexual
El Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) és un servei d'atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial, de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. Es considera un servei de referència, complementari als serveis sanitaris, psicològics i socials, i actua des d'una perspectiva d'optimització dels recursos existents en la xarxa sociosanitària normalitzada.