El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

21 06 2024

Dia Mundial de l'ELA

A la posta del sol s'il·lumina el Monument de la Dona treballadora per commemorar el Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).

També és el dia per fer el gest per l'ELA. Vegeu com > >

31 05 2024

Dia Mundial Sense Tabac

L'estudi de salut a l'adolescència escolaritzada a Terrassa (EMCSAT 2023) ens dona dades actualitzades sobre el consum que fan del tabac.

Vegeu > >