Campanya amb l'alcohol tingues vista

L'alcohol és la droga més àmpliament consumida i acceptada socialment, associada a espais relacionals i d'oci, i amb una baixa percepció de risc, malgrat els importants costos socials i sanitaris que suposa. El consum excessiu i habitual d'alcohol perjudica a la salut, pot augmentar el risc de tenir lesions, agreuja problemes psíquics i socials i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. Aquest consum, a més, pot derivar a mig i a llarg termini en dependència a l'alcohol o alcoholisme, situació que sovint passa desapercebuda. D'altra banda, es tracta de la droga amb una edat d'inici més jove.

El servei de Salut i Comunitat de l'Ajuntament de Terrassa, juntament amb la resta d'entitats que configuren el Pla Local de Drogues (Alba, Aide, CAS i Alcohòlics Anònims), impulsen la campanya "Amb l'alcohol, tingues vista", amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos associats al consum d'alcohol i reduir-ne el consum.

Campanya "Amb l'alcohol tingues vista"

Cartell de la campanya que posa l'èmfasi en els espais de festa d'oci nocturn. Es dirigeix tant a la població jove com a pares i mares, pel seu rol educatiu. 

 

 

 

 

 

Des del Pla Local de Drogues es considera important intervenir en moments claus com són les festes populars.

Aquest és el cartell de la Festa Major de Terrassa 2022 per promocionar que la festa es desenvolupi en un entorn més segur, saludable, informat i responsable.

Hi ha una intervenció de 2 parelles educatives de 23:30 a 3.30 hores de la matinada a
la zona del Jove al parc de Vallparadís per:

  • Reduir els riscos i incidències associades al consum d'alcohol i d'altres drogues entre la població més jove
  • Fomentar les relacions respectuoses
  • Promoure l'autonomia i autogestió de la salut

 

La campanya també es dirigeix a l'àmbit esportiu. Aquestes imatges amb una nena i un nen interpel·len les persones adultes que pel seu rol d'educadores són un model a seguir pel que fa a conductes i hàbits de consum.

Aquests cartells estan penjats als equipaments esportius que s'hi han adherit.

 

El servei de Salut i Comunitat ofereix una videocàpsula educativa sobre el consum d'alcohol per l'alumnat de 3r i 4t d'ESO. Inscripcions obertes als centres d'educació secundària.

 

 

 

Foto de ciutat amb OPI del cartell de la campanya per als espais de festa d'oci nocturn

Hi ha 10 OPI's (objectiu publicitari il·luminat) repartits per la ciutat amb el cartell de la campanya "Amb l'alcohol tingues vista" per sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos associats al consum d'alcohol i reduir-ne el consum. La campanya va dirigida a tota la ciutadania tot i que posa l'èmfasi al jovent en els espais de festa d'oci nocturn i a les festes populars.

Es poden visualitzar del 26 de setembre al 25 d'octubre i del 2 de novembre al 22 de novembre.
Des de dins dels 71 autobusos municipals de totes les línies s'ha pogut visualitzar el cartell de la campanya "Amb l'alcohol tingues vista" els mesos de juliol, agost i setembre de 2022.

Cartell per als comerços "No venc alcohol a menors"

Els serveis de Salut i Comunitat i de Prevenció de Riscos Laborals i de Desenvolupament Professional han elaborat el cartell del costat per fer una campanya de sensibilització al personal de l'Ajuntament de Terrassa i les empreses muncipals. El missatge és breu: per fer una bona feina, 0 alcohol.

 

 

 

El Pla Local de drogues considera el consum d'alcohol com una de les prioritats a abordar.

 

Estudis sobre el consum d'alcohol:

Va a l'actualitat de salut comunitària