L'Ajuntament utilitza Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació per relacionar-se d'una manera més directa i eficient amb la ciutadania. La Seu Electrònica, el web municipal o les diverses aplicacions mòbils com ara "Sense esperes" o "Cuidem Terrassa", permeten accedir de manera inmediata a diversos serveis municipals i realitzar un gran nombre de tràmits les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.