L'Ajuntament de Terrassa accedeix a una subvenció per l'estudi de les fosses comuns de la Guerra Civil, gràcies a la convocatòria de la FEMP que es va generar a partir d'un ajut de la vice-presidència del govern espanyol a l'entitat supramunicipal per tal d'ajudar els ens locals en les tasques de localització i exploració de fosses de la guerra civil, en compliment de la llei de memòria històrica 52/2007, de 26 de desembre.

Terrassa va concórrer i va rebre la quantitat de 3.000 € destinats en la seva totalitat als treballs de recerca i edició. De la investigació se'n va encarregar el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa  i van donar com a resultat l'estudi:

 

Les Fosses de la Guerra Civil a Terrassa (Daniel Claveria Rodulfo i Marcel Taló Martí)

Amb aquesta feina s'ha donat un pas endavant a Terrassa i es completa la informació que es disposava de les fosses per futurs estudis.

 

El treball que es publica recull els resultats de la recerca feta sobre les víctimes de la Guerra Civil enterrades a la fossa comú del cementiri nou de Terrassa. En total, entre el juliol de 1936 i el gener de 1939 van ser enterrades a la fossa municipal un mínim de 263 víctimes relacionades amb el conflicte, de les quals se n'han identificat 194 (73,7%).

Hi ha dues tipologies de víctimes que responen a dos contextos radicalment diferents a la rereguarda: al principi del conflicte s'hi enterren les víctimes de l'onada de violència revolucionària (175) i cap al final víctimes de la violència al front de batalla, mortes a l'hospital militar de Terrassa (88).

A partir de la recerca feta, hi ha indicis suficients per afirmar que s'han identificat en total 51 noves víctimes que fins ara constaven com a no identificades o bé com a enterrades a la fossa comú general.

Soldats republicans enterrats a la Fossa Comú

  • En total: 107
  • Identificats a la fossa comú: 83
  • No identificats a la fossa comú: 5
  • Enterrats en nínxols: 19

Víctimes de la repressió a la reraguarda (Fosses 4 i 5)

  • En total: 175
  • Identificats: 111
  • No identificats: 64
  • Possibles identificats a partir de la recerca: 51

A partir de la recerca feta, podem concloure que l'exhumació de la fossa no és necessària per diferents motius: fossa reutilitzada posteriorment, impossibilitat de localitzar-la o bé la majoria de víctimes ja foren exhumades l'any 1941.