La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat té la missió de millorar la qualitat ambiental, per oferir a la ciutadania un entorn urbà i natural saludable i segur, i garantir el manteniment dels ecosistemes. Alhora, el desenvolupament d'aquesta missió a escala local s'orienta a la millora de l'estat global del planeta, contribuint a la mitigació del canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversistat, entre d'altres. Intervé en el manteniment del medi natural, en la gestió integral del cicle de l'aigua i dels residus, en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll, en l'estalvi d'energia i ús de les energies renovables, en la protecció de la salut ambiental, la seguretat alimentària i els animals domèstics, i en la difusió d'informació, sensibilització i educació ambiental.

La Sra. Patricia Reche és la regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia i també de Cicles de l'Aigua.
Al menú desplegable de l'esquerra, i als enllaços destacats trobareu la informació sobre Medi Ambient i Sostenibilitat.
 
L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) es troba ubicada al segon pis de l'edifici situat al carrer Pantà, 20.

Podeu contactar amb el Servei de Medi Ambient i formalitzar les peticions i consultes per aquestes vies: