El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de la Ciutat. El seu caràcter és anual i conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l'eina clau per a la gestió pública.

Al Portal de Transparència trobareu tota la informació relacionada amb: