La ciutat de Terrassa compta amb una xarxa d'entitats que es dediquen a la defensa dels drets de les persones amb malalties.

És de molt valor la tasca que fan les entitats de l'àmbit de la salut perquè donen el suport que, de vegades, costa trobar en els recursos assistencials. Impulsen la recerca i el coneixement per avançar en la millora dels tractaments i en trobar la cura de les malalties, també de les minoritàries o rares. 

 

En aquest espai trobareu la informació de contacte de totes les entitats de l'àmbit de la Salut registrades en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions de l'Ajuntament de Terrassa.

Imatge del logo. És un cor que diu:

Portada de la Guia d'entitats de Salut de Terrassa