mans de diferents colors tocant la bola del món

La regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional neix arran de l'acampada que les ONG de la ciutat, com tants altres llocs de l'estat, van protagonitzar el desembre de l'any 1994 per reclamar el 0,7% dels ingressos públics per destinar-los a solidaritat i cooperació internacional. Aquesta acció va tenir un ampli ressò ciutadà i va provocar una presa de posició de tots els sectors socials, i també dels partits polítics i els grups municipals. Només les administracions locals van ser sensibles a la demanda ciutadana.

Així, l'Ajuntament es va comprometre a dedicar aquest percentatge dels ingressos propis a la solidaritat. A més, les entitats que havien participat en la reivindicació es van integrar en un Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació creat el 1995, com a òrgan assessor de la nova Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Terrassa SolidariaDes d'aquell moment el treball a favor de la cooperació al desenvolupament ha estat continu des del municipi, que s'ha convertit en un dels líders a nivell estatal en relació a l'aportació de recursos. Tota aquesta feina coordinada entre l'ajuntament i les entitats s'ha acabat coneixent com a "Terrassa Solidària".