Les associacions i entitats són un dels factors més importants per la dinamització i participació de la ciutat. A través del Pacte DASIG es treballa per respondre totes les demandes i oferir els recursos necessaris a les entitats LGTBIQ+ que ho requereixin, oferint suport, assessorament i difusió per a les seves activitats i accions.


El Servei LGTBIQ+ posa a la disposició de les entitats adherides, recursos tècnics i econòmics per tal de dur a terme accions i activitats que lluitin pels drets de les persones LGTBIQ+, així com per eradicar la LGTBI-fòbia. Per altra banda el Servei LGTBIQ+ s'encarrega de prestar assessorament, informació i acompanyament a la realitat associativa del municipi, a través de les següents línies:

  • Assessorament i informació jurídica, normativa i organitzativa per a les entitats i associacions de l'àmbit LGTBIQ+ del municipi
  • Suport econòmic i en espècies a través d'ajudes de material, infraestructura i subvencions a entitats i grups LGTBIQ+
  • Suport de difusió, per donar a conèixer les activitats i les iniciatives de grups LGTBIQ+ a través del butlletí electrònic, de la pàgina web del Servei i d'altres publicacions en format paper
  • Informació sobre els serveis i recursos municipals a disposició de les associacions
  • Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC)
  • A través de la Taula del Pacte DASIG, fomentar la creació d'òrgans, espais i processos de participació ciutadana