Una ciutat intel·ligent és aquella compromesa amb el seu entorn, que vol millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania i de la seva economia local gràcies al desenvolupament d'elements tecnològics i sostenibles.

Amb aquesta visió, l'Ajuntament de Terrassa ha dibuixat el model de ciutat intel·ligent que vol assolir en els propers anys, amb l'objectiu de donar resposta mitjançant les tecnologies digitals als actuals reptes socials: l'envelliment de la població, les conseqüències de la crisi climàtica, la transformació digital de la indústria i del mercat laboral i les crisis econòmiques i polítiques d'abast mundial.

El camí per transitar la transformació digital de Terrassa és el nou Pla Director Terrassa Ciutat Digital 2023-27, hereu de l'anterior Pla Director Smart City vigent fins el 2020, però que dona un pas més en la configuració de la ciutat intel·ligent. Terrassa passa de ser una ciutat digitalitzada a una ciutat connectada i cognitiva que dona resposta als desafiaments de futur. L'Administració que dibuixa el Pla Director basa la seva presa de decisions en la gestió de grans quantitats d'informació i dades que són al nostre abast.

 

Principis guies

El Pla Director Terrassa Ciutat Digital marca el camí per avançar amb sostenibilitat social, econòmica i mediambiental en un model de ciutat en el qual la tecnologia permeti transformar Terrassa sota els següents principis guies:

 

 

El Pla és fruit del treball en equip de més de 80 especialistes, en representació dels actors urbans que podien aportar valor afegit, que han identificat els àmbits de millora en què les tecnologies digitals hi poden ajudar. 

 

Us convidem a conèixer el Pla Director Terrassa Ciutat Digital 2023-27.