Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement
 
Terrassa és ciutat universitària des de fa més de 100 anys. Actualment, està considerada la segona ciutat universitària de Catalunya després de Barcelona. Té un campus urbà que compta amb la presència de 4 universitats diferents; UPC, UAB, UB i UOC amb presència a Terrassa. I ofereixen al voltant de 150 titulacions universitàries que arriben a sectors estratègics de futur, algunes úniques a Catalunya i altres de més tradicionals.
 
L'Ajuntament de Terrassa crea en 2003 el Servei d'Universitats, i en 2006, constitueix el Consell Universitari de Terrassa amb l'objectiu de promocionar i posicionar el Campus de Terrassa, donar suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries i impulsar i generar actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat.
 
L'objectiu del Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement és promocionar el campus de Terrassa tot donant suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries de la ciutat, facilitant gestions i infraestructures, signant convenis de col•laboració i sent font generadora d'actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat.
 
Aquest suport es formalitza en col·laboracions, subvencions, beques i convenis.
 
Les línies d'actuació es treballen des dels programes en que està estructurat el Servei:
  • Terrassa Universitària (TU.): aplega, actualitza i promou la informació i els serveis vinculats amb l'àmbit del campus universitari de Terrassa.
  • Divulgació del coneixement: promou activitats adreçades a apropar el coneixement que es genera des de la universitat cap a la ciutadania i especialment als centres docents de secundària.
  • Transferència de coneixement: impulsa actuacions i projectes de col·laboració amb els centres universitaris i tecnològics de la ciutat a través de les seves unitats de recerca i desenvolupament per traslladar aquest coneixement a la societat i especialment a les empreses del territori.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement de l'Ajuntament de Terrassa treballa seguint el full de ruta del Programa de Govern 2023-2027 que té per objectiu fer de Terrassa una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals siguin les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida i alineats amb els ODS 3, 4, 5, 10 i 11. 

El benestar i la qualitat de vida de les persones són l'eix comú d'un conjunt de serveis municipals que abasten totes les etapes de la vida: educació, sanitat, cultura, esport, serveis socials, habitatge, serveis per a la gent gran, atenció a la infància, l'adolescència i les famílies, joventut, capacitats diverses... En la majoria d'aquests àmbits la comunitat universitària hi té un pes específic.