L'elecció de la forma jurídica i la seva constitució ha de ser la part final del projecte empresarial que es vol engegar.

Us recomanem que us informeu i us assessoreu d'altres formes jurídiques, a banda de les que es poden iniciar al PAE. Als tallers setmanals d'emprenedoria Vull emprendre. Per on començo? us ofereixen una visió global d'aquest i altres aspectes d'interès

L'únic tràmit previ que s'ha de fer abans d'acudir a la cita al PAE és el relatiu a la denominació social de l'empresa. Aquest tràmit es pot fer en línia i comporta pagament de taxes. Quan es tracta d'una SL s'ha de fer un tràmit previ a la cita: la reserva de la denominació social de l'empresa al registre mercantil central i el dipòsit del capital social en un compte bancari.

Com escollir la notaria

Una de les particularitats del sistema de tramitació telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE) és que només es poden escollir per a la cita notarial els notaris que estiguin en el sistema. En el moment d'omplir el DUE en el PAE, es podrà escollir el notari que estigui adscrit al conveni.

Podeu fer una recerca prèvia dels notaris mitjançant la pàgina web del CIRCE.