Us presentem aquí un històric de les diferents accions que el servei desenvolupa:

2021

Juliol

 • Pictogrames TMESA
Objectiu i continguts: Coordinació tècnica i de treball transversal vers l'accessibilitat cognitiva relacionada amb el transport públic a la ciutat.
Participants: TMSA, Servei Promoció Accessibilitat i Servei de Capacitats Diverses.

Maig

 • Visita al Cinema Catalunya

Seguim fent passos endavant per la millora de l'accessibilitat,
també en els edificis municipals. Avui hem realitzat una visita al Cinema  Catalunya, amb l'Oficina d'Accessibilitat municipal i un grup  d'avaluadors d'accessibilitat cognitiva on participen entre d'altres  Fupar i l'Escola Crespinell. L'objectiu de la iniciativa ha estat detectar   de primera mà aquells elements que es puguin treballar per a millorar l'accessibilitat d'aquest cinema.

 • Visita a l'Hospital de Terrassa

 Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat als centres sanitaris, des de   l'oficina d'accessibilitat conjuntament amb l'entitat Prou Barreres i la   Regidora, rebuts pels directius del consorci sanitari de Terrassa. S'ha   fet una visita al servei d'urgències, consultes externes, hospitalització   i radiologia de l'Hospital de Terrassa, per identificar quines mancances i barreres físiques es troben els pacients amb capacitats diverses i estudiar la millor manera de resoldre-les.

Març

 • Comissió d'accessibilitat amb Mútua i CST

Objectius de la reunió: Coordinació amb Mútua i CST en la creació d'una taula de treball conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa i les entitats per la millora de l'accessibilitat en l'atenció hospitalària.

Febrer

 • Comissió d'accessibilitat 

Objectius de la reunió: Participació de les entitats en les aportacions per a la maqueta del pla d'accessibilitat de Terrassa. 

Gener

 • L'Ajuntament adquireix 15 bucles magnètics per millorar l'atenció a les persones sordes o amb una disminució auditiva

S'han repartit quinze bucles magnètics a diversos espais municipals i a diferents oficines d'atenció ciutadana.

Notícia Canal Terrassa

 

2020

Desembre

 • Formació en la creació i pujada de continguts de forma accessible

Formació adreçada a personal municipal que treballa en l'elaboració de materials de comunicació i premsa de l'Ajuntament. Ha estat distribuït en dues jornades de 3 h cadascuna.

 • Commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat s'ha organitzat la jornada de la Betamapathon amb la participació d'estudiants d'arquitectura de l'UPC i de la Facultat d'Òptica i Optometria conjuntament amb tècnics municipals de l'Ajuntament de Terrassa.  Notícia  UPC

Novembre

 • Comissió d'accessibilitat 

Objectius de la reunió: Participació i validació de les entitats en la creació de les fitxes que ajudin a garantir l'accessibilitat universal a tots els serveis municipals.

Octubre 

 • Comissió d'accessibilitat 

Objectius de la reunió: Proposta i treball de la nova creació de fitxes de compliment d'accessibilitat universal per als serveis de l'Ajuntament.

Maig

 • Reunió amb turisme 

Reunió transversal amb el servei de turisme i l'oficina d'accessibilitat per tractar el grau d'accessibilitat de la nova senyalització per les rutes turístiques a la ciutat de Terrassa.

 • Comissió d'accessibilitat 

Objectius de la reunió: conèixer com s'informen i comuniquen les persones amb discapacitat davant l'estat de confinament per la Covid-19 . Quines vies utilitzen o troben a faltar per informar-se de la situació actual. Relació amb el Decret de millora de l'atenció a les persones amb discapacitat.

Març

 • Comissió d'accessibilitat

Objectius de la reunió: Treball de si és necessari aconseguir un aplicatiu específic per Terrassa on recollir el grau d'accessibilitat dels locals públics i privats. Proposta de creació d'una campanya de sensibilització sobre el mal ús reserves PMR. Fer difusió de la nova senyalització de FGC i altres temes d'interès.