Convocatòria fora de termini. 

Ajudes a l'accessibilitat del Catàleg PUA 2018

 

Què és?

La "Prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrències d'atenció social a les persones amb discapacitat" són ajuts econòmics convocats anualment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. L'objectiu d'aquesta prestació és contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a promoure l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Contempla diferents conceptes (prestacions per a la mobilitat i transport,  per a l'autonomia personal i la comunicació, i productes de suport per a persones amb discapacitat visual, auditiva, física, intel·lectual o derivada de salut mental).  Inclouen ajudes a l'accessibilitat per adquirir determinats productes de suport que s'instal·len sense grans actuacions a l'edifici:

  • Cadira per pujar i baixar escales (cal ajuda de dues persones assistents).
  • Rampes manuals portàtils (cal ajuda d'una persona assistent).
  • Aparell salvaescales portàtil (amb l'ajuda d'un assistent).
  • Automatisme de portes.
  • Cadira salvaescales amb instal·lació de guia fixada a la paret (per a habitatges unifamiliars; queden exclosos els espais comuns dels edificis plurifamiliars d'habitatges).

Les ajudes PUA no contemplen cap concepte d'obres a l'habitatge ni als espais comuns dels edificis d'ús residencial. 

Torna a l'índex

Qui la pot demanar?

Les persones amb discapacitat reconeguda amb anterioritat als 65 anys i que compleixin la resta de condicions i requisits establerts. 

En el cas de les ajudes a l'accessibilitat, no hi poden accedir les persones que ocupen places en residències (per a la resta d'ajudes, caldrà consultar l'ordre de convocatòria per saber si hi poden optar o no les persones que ocupen plaça residencial). L'habitatge on s'actuarà ha de ser on estigui empadronada la persona.

Torna a l'índex

Quan i on puc sol·licitar les ajudes?

Quan estigui oberta la convocatòria d'ajudes vigent, a les Oficines d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat a Terrassa:

Torna a l'índex

Més informació

Torna a l'índex

Data d'actualització d'aquest apartat: Setembre 2018.