Impacte del COVID-19 a Terrassa (juny de 2020)

Davant la situació de crisi sanitària provocada pel 'coronavirus – COVID-19' i per tal de fer front als impactes d'aquesta en la ciutat de Terrassa, els grups polítics municipals es van comprometre en l'impuls del 'Pacte de Ciutat per l'impuls econòmic i social de Terrassa'.

La fase inicial del Pacte de Ciutat la constituïa una fase d'anàlisi basada en la recopilació d'informació quantitativa i qualitativa que permetés la definició precisa tant de l'escenari previ a la crisi, com de l'escenari resultant de la mateixa de cara a la determinació dels seus impactes. En base a aquesta n'havia de resultar una diagnosi que seria el punt de partida d'una fase intensa de diàleg en la qual entre la ciutadania i el conjunt d'agents de la ciutat es definiria el full de ruta que hauria de permetre a la Ciutat fer front als reptes derivats de la situació actual.

Com a complement a aquesta fase d'anàlisi, per encàrrec del Servei de Qüalitat Democràtica de l'Ajuntament de Terrassa el Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat procedí al disseny de l'enquesta "Impacte del COVID-19 a Terrassa" que possibilités aproximar-se a la determinació de l'impacte que la crisi sanitària havia tingut i estava tenint en la societat terrassenca.