aparcaments

L'oferta d'aparcament de Terrassa es divideix en oferta en calçada i oferta fora de calçada.

La primera d'elles correspon a l'oferta localitzada a la via pública i que pot ser regulada (destinada a un tipus d'usuari, amb un horari de regulació concret) o bé no regulada (destinada a l'estacionament gratuït i sense limitació).  En total hi ha 46.706 places d'aparcament a la via pública repartides de la següent manera:

 • 39.748 places d'aparcament lliure 
 • 1.860 places d'aparcament específiques per a motocicletes i ciclomotors.
 • 2.306 places d'aparcament regulat de pagament (àrea blava). 
 • 1.293 places d'aparcament regulat sense pagament (càrrega i descàrrega).
 • 654 places de P&R (Renfe Est i FGC Les Fonts)
 • 845 places d'aparcament d'altres tipologies (ambulàncies, mobilitat reduïda i reserves específiques)
 

L'oferta fora de calçada correspon a superfícies segregades de l'espai públic del municipi destinades específicament a l'aparcament de vehicles. En aquest cas l'oferta pot ser d'ús públic (aparcaments soterrats o en superfície que poden implicar el pagament d'alguna tarifa, o que estan associats a determinades activitats) o bé privada, corresponent generalment als garatges dels residents.

Terrassa, doncs, disposa de 50 aparcaments d'ús públic (ja siguin de gestió pública o privada) que sumen un total de 14.028 places. El 43% de l'oferta correspon a aparcaments en centres comercials (6.095 places), seguidament dels aparcaments de rotació (4.372 places) que representen el 31% de l'oferta. Els aparcaments lliures sumen un total de 1.966 places (14%). Finalment, 1.080 places es localitzen en l'aparcament de l'Hospital de Terrassa i 515 places corresponen a aparcament privats sense rotació.

 

parkingEls aparcaments de la ciutat es construeixen i gestionen mitjançant diverses fórmules jurídiques com són la concessió administrativa o les empreses mixtes. FàcilPk  és la marca comercial dels aparcaments d'Egarvia, S.A. Va néixer en l'any 1995 i ha construït i gestiona 5 aparcaments. La funció d'aquests aparcaments és millorar la mobilitat i solucionar la mancança d'aparcament en diferents barris de Terrassa, afavorint així als residents i comerços de la zona. Cada aparcament disposa de places destinades a rotació, i d'altres a pupil·latge. A més a més, els aparcaments de l'avinguda de Barcelona, Lluís Companys, plaça del Progrés i plaça del Primer de Maig disposen de concessions a 50 anys.

 

Zona blava

zonablavaL'objectiu de la zona blava és satisfer les necessitats d'estacionament de curta durada inferior a 1,45 h. EGARVIA, SA és la societat municipal dedicada a la gestió d'aparcaments, servei de grua i la zona blava.

 

Què permet la zona blava?

 • Dinamitzar el comerç del barri perquè s'augmenta l'oferta d'aparcament per fer compres o gestions ràpides
 • Més aparcament pels residents del barri que no tenen plaça, sobretot al migdia o al vespre, quan la zona blava és gratuïta
 • Reduir el volum de trànsit ja que, amb més aparcament, els vehicles no circulen pels carrers una i altra vegada buscant una plaça per aparcar
 • Reduir els estacionaments indeguts davant guals, sobre vorera o passos de vianants, gràcies a que es més fàcil trobar una plaça d'aparcament
 • Plànol, horaris i tarifes de zones blaves a la ciutat 

 

iparkmeGestiona el pagament i controla el temps d'estacionament, amb el mòbil, de la zona blava i dels aparcaments soterranis municipals amb l'app IParkMe.

 

zonablava_agost

 

Del 6 al 25 d'agost, la zona blava del centre estarà tancada i a la resta de la ciutat del 1 al 31 d'agost. 

descarregueu plànol i horaris zona blava agost

 

Àrea Exprés

area_expresL'àrea exprés és una zona d'estacionament gratuïta però amb una limitació de temps que varia en funció de cada àrea. El control es fa amb rellotge horari. L'objectiu és facilitar els estacionaments de curta durada als àmbits amb alta demanda d'aquest tipus d'aparcament, i que estan allunyats de la zona blava.  

 

Recàrrega elèctrica

recarregaeTerrassa disposa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics municipals situats al carrer Arquímedes davant de la Plaça del Progrés, amb disposició per a 2 cotxes i 3 motocicletes.

 

 

Reserves d'estacionament per persones amb discapacitat

discaConsulta les normes relatives a la concessió de reserves d'estacionaments a la via pública per persones amb discapacitat, així com les referents a la aplicació específica a la nostra ciutat de les referents a les parades i estacionaments dels titulars de targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat.

Reserva d'aparcament per programar el navegador GPS

park_GPSLa normativa de trànsit prohibeix la manipulació dels aparells electrònics durant la conducció. Tanmateix alguns conductors continuen assumint el risc de programar rutes als seus navegadors mentre circulen, una conducta que posa en perill a la resta d'usuaris de les carreteres i a si mateixos. Per tal de contribuir a reduir aquestes situacions, l'Ajuntament de Terrassa començarà a implantar zones d'aparcament especialment habilitades per a que els conductors i les conductores puguin parar a programar els seus GPS. Aquesta fórmula és completament innovadora i no hi ha constància que s'hagi utilitzat mai a cap altra ciutat.

Es tracta d'uns emplaçaments correctament senyalitzats als quals es permet l'aparcament per períodes no superiors a cinc minuts. La reserva es fa expressament per a la programació dels dispositius de navegació. El cartell que s'instal·la té també una vocació pedagògica, ja que recorda que no està permesa la manipulació d'aquests aparells durant la conducció.

De moment, aquesta nova fórmula s'implantarà en la Rambleta del Pare Alegre, espai proper a l'accés a l'Autopista. S'ha reservat dues places, una en sentit nord, és a dir, cap a l'interior de la ciutat, i l'altre en sentit sud, és a dir, cap a la sortida de Terrassa. La lògica d'aquesta ubicació respon a alguns dels llocs on és més probable tenir la necessitat de programar rutes al navegador.