Índex

Oferta d'aparcaments a la ciutat

aparcaments

L'oferta d'aparcament de Terrassa es divideix en oferta en calçada i oferta fora de calçada.

La primera d'elles correspon a l'oferta localitzada a la via pública i que pot ser regulada (destinada a un tipus d'usuari, amb un horari de regulació concret) o bé no regulada (destinada a l'estacionament gratuït i sense limitació).  En total hi ha 46.934 places d'aparcament a la via pública repartides de la següent manera:

 • 40.480 places d'aparcament lliure. 
 • 3.187 places d'aparcament específiques per a motocicletes i ciclomotors.
 • 1.866 places d'aparcament regulat de pagament (àrea blava). 
 • 1.293 places d'aparcament regulat sense pagament (càrrega i descàrrega).
 • 654 places de P&R (Renfe Est i FGC Les Fonts).
 • 152 places d'aparcament específiques per a vehicles conduïts o ocupats per persones amb mobilitat reduïda.

Plànol dels aparcaments de motocicletes

L'oferta fora de calçada correspon a superfícies segregades de l'espai públic del municipi destinades específicament a l'aparcament de vehicles. En aquest cas l'oferta pot ser d'ús públic (aparcaments soterrats o en superfície que poden implicar el pagament d'alguna tarifa, o que estan associats a determinades activitats) o bé privada, corresponent generalment als garatges dels residents.

Terrassa, doncs, disposa de 50 aparcaments d'ús públic (ja siguin de gestió pública o privada) que sumen un total de 14.028 places. El 43% de l'oferta correspon a aparcaments en centres comercials (6.095 places), seguidament dels aparcaments de rotació (4.372 places) que representen el 31% de l'oferta. Els aparcaments lliures sumen un total de 1.966 places (14%). Finalment, 1.080 places es localitzen en l'aparcament de l'Hospital de Terrassa i 515 places corresponen a aparcament privats sense rotació.

parking

Els aparcaments de la ciutat es construeixen i gestionen  amb diverses fórmules jurídiques, entre elles, la concessió administrativa i les empreses mixtes.

La societat municipal EGARVIA, SA. gestiona actualment sis aparcaments amb la marca comercial FàcilPk (avd de Barcelona, places de Lluís Companys, del Primer de Maig i del Progrés, Vapor Universitari i carrer de Sant Leopold) amb una oferta total de 1.509 places per a millorar i solucionar la demanda de mobilitat i d'estacionament a Terrassa.

Cada aparcament disposa de places destinades a rotació i pupil·latge amb diferents modalitats. Els aparcaments de av. de Barcelona, plaça del Progrés, carrer de Sant Leopold i plaça del Primer de Maig disposen cadascun de quatre places per a bicicletes i els aparcaments de la plaça del Progrés i carrer de Sant Leopold disposen d'un servei de carregadors per a cotxes elèctrics, amb quatre i tres unitats respectivament.

Els aparcaments de l'avinguda de Barcelona, Lluís Companys, plaça del Progrés i plaça del Primer de Maig tenen una concessió a 50 anys.

Tornar a l'índex

Zona blava

zonablavaL'objectiu de la zona blava és satisfer les necessitats d'estacionament de curta durada inferior a 2h. EGARVIA, SA és la societat municipal dedicada a la gestió d'aparcaments, servei de grua i la zona blava.

Què permet la zona blava?

 • Dinamitzar el comerç del barri perquè s'augmenta l'oferta d'aparcament per fer compres o gestions ràpides.
 • Més aparcament pels residents del barri que no tenen plaça, sobretot al migdia o al vespre, quan la zona blava és gratuïta.
 • Reduir el volum de trànsit ja que, amb més aparcament, els vehicles no circulen pels carrers una i altra vegada buscant una plaça per aparcar
 • Reduir els estacionaments indeguts davant guals, sobre vorera o passos de vianants, gràcies a que és més fàcil trobar una plaça d'aparcament.
 • Plànol, horaris i tarifes de zones blaves a la ciutat 

Bonificació en la tarifa quan utilitzin el sistema de pagament per mòbil:

 • bonificació del 75% als vehicles classificats com "Zero emissions"

Terrassa disposa ara de 134 parquímetres,19 dels quals operen amb pagament de targeta online, i un total de 1.971 places de zona blava. Hi ha cuatre tarifes, que tenen un temps màxim d'estacionament de dues hores, a excepció dels Jutjats, que és de quatre hores.

Tornar a l'índex

Zona blava a l'agost

zonablava_agost

Del 6 al 27 d'agost de 2023, ambdós dies inclosos, la zona blava estarà tancada a tota la ciutat.

 

 

Tornar a l'índex

Aplicació mòbil Blinkay

logo_blankayGestiona el pagament i controla el temps d'estacionament, amb el mòbil, de la zona blava i dels aparcaments soterranis municipals amb l'app Blinkay.

Aquesta aplicació permet a les persones usuàries de la zona blava pagar amb el seu telèfon intel·ligent, un cop descarregada l'aplicació.

Aquells qui vulguin descarregar-se l'aplicatiu de Blinkay per pagar la zona blava amb el seu terminal poden utilitzar el codi QR dels parquímetres.També ho poden fer les persones usuàries del sistema Android, al Google Play, i iOS, a l'App Store. L'aplicació Blinkay està disponible en català, castellà i anglès.

Tornar a l'índex

Àrea Exprés

area_expresL'àrea exprés és una zona d'estacionament gratuïta, però amb uns horaris de funcionament i temps màxim d'estacionament limitat que varia en funció de cada àrea. Fora d'aquest horari l'aparcament és lliure.
Les persones usuàries han de deixar en un lloc visible del vehicle un document que consigni l'hora en què s'ha aparcat. Es pot fer amb un disc horari (del tipus que sigui) per marcar l'hora i el minut en els quals s'ha aparcat el vehicle a l'àrea, o deixar en lloc visible un paper escrit a mà amb la mateixa informació.
L'objectiu és facilitar els estacionaments de curta durada als àmbits amb alta demanda d'aquest tipus d'aparcament, i que estan allunyats de la zona blava.
La sanció econòmica és de 80 euros.

Mapa de terrassa amb els punts de parking exprés

 

Plànol de les reserves d'aparcament Àrea Exprés

 

Tornar a l'índex

Recàrrega elèctrica als aparcaments municipals

recarregaeTerrassa disposa d'estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics situats a 5 dels seus aparcaments municipals de FàcilPk. Hi ha un total de 48 punts de recàrrega de 7,40 kW, distribuïts entre els següents aparcaments:

 • 12 places a l'aparcament de l'avinguda de Barcelona.
 • 6 places a l'aparcament de la plaça de Lluís Companys.
 • 12 places a l'aparcament de la plaça del Progrés.
 • 12 places a l'aparcament del carrer de Sant Leopold.

Per a més informació sobre el vehicle elèctric a Terrassa: Vehicle elèctric.

També es pot consultar el mapa global de punts de recàrrega elèctrics: Electromaps.

Tornar a l'índex

Reserves d'estacionament per persones amb discapacitat

discaConsulta les normes relatives a la concessió de reserves d'estacionaments a la via pública per persones amb discapacitat, així com les referents a la aplicació específica a la nostra ciutat de les referents a les parades i estacionaments dels titulars de targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat.

Tornar a l'índex

Reserva d'aparcament per programar el navegador GPS

park_GPSLa normativa de trànsit prohibeix la manipulació dels aparells electrònics durant la conducció. Tanmateix alguns conductors continuen assumint el risc de programar rutes als seus navegadors mentre circulen, una conducta que posa en perill a la resta d'usuaris de les carreteres i a si mateixos. Per tal de contribuir a reduir aquestes situacions, l'Ajuntament de Terrassa començarà a implantar zones d'aparcament especialment habilitades per a que els conductors i les conductores puguin parar a programar els seus GPS. Aquesta fórmula és completament innovadora i no hi ha constància que s'hagi utilitzat mai a cap altra ciutat.

Es tracta d'uns emplaçaments correctament senyalitzats als quals es permet l'aparcament per períodes no superiors a cinc minuts. La reserva es fa expressament per a la programació dels dispositius de navegació. El cartell que s'instal·la té també una vocació pedagògica, ja que recorda que no està permesa la manipulació d'aquests aparells durant la conducció.

De moment, aquesta nova fórmula s'implantarà en la Rambleta del Pare Alegre, espai proper a l'accés a l'Autopista. S'ha reservat dues places, una en sentit nord, és a dir, cap a l'interior de la ciutat, i l'altre en sentit sud, és a dir, cap a la sortida de Terrassa. La lògica d'aquesta ubicació respon a alguns dels llocs on és més probable tenir la necessitat de programar rutes al navegador.

Tornar a l'índex