La bicicleta: vehicle prioritari a la calçada

Preàmbul de l'Ordenança Reguladora de la Mobilitat: "La normalització de la mobilitat amb bicicleta és un altre objectiu essencial. A més de ser el vehicle més eficient, la bicicleta és l'únic que fomenta una mobilitat activa, per la qual cosa se li dona el caràcter de vehicle prioritari a la calçada respecte de la resta de vehicles. Amb mesures com la de permetre i aconsellar que les bicicletes circulin per la part central del carril, l'obligació de les persones conductores de vehicles a motor a adequar la seva velocitat a la de les bicicletes, no avançar-les en el mateix carril de circulació i evitar qualsevol actitud d'assetjament, aquesta ordenança contribueix a crear les condicions perquè tota la xarxa de carrers de Terrassa esdevingui una veritable xarxa pedalable, que faciliti la circulació en bicicleta."

Consulta els aspectes més destacats de l'Ordenança de mobilitat.

Fem xarxa

Terrassa forma part de la "Red de Ciudades por la Bicicleta", una xarxa d'entitats locals que té per objecte la generació d'una dinàmica entre les ciutats espanyoles per facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment al medi urbà. 

Plaça i monument de la Bicicleta

La ciutat de Terrassa va innaugurar la Plaça de la Bicicleta el 28 de març de 2015 (rotonda en l'encreuament del passeig de les lletres amb el passeig 22 de juliol). I des del 16 de setembre de 2016 hi ha instal·lat un monument dedicat a la bicicleta, gràcies a les aportacions voluntàries de persones i entitats diverses relacionades amb la ciutat. Tot plegat a sigut possible a proposta i iniciativa del biter.cat (Associació BiciTerrassa Club).

 

Més informació sobre el monument a  biter.cat/monumentalabicicleta/