1a Fase. Presentació de resums executius: del 15 de març al 16 de maig de 2021 a les 24.00 h a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, dins el tràmit corresponent

2a Fase. Presentació dels projectes: del 17 al 30 de maig de 2021. A partir d'aquest dia no s'acceptarà cap treball més. 

Els projectes s'han de lliurar en format digital a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, dins el tràmit dels premis

Per a les presentacions de material no digital complementari dels projectes, la data en la que finalitza el termini de presentació serà el 31 de maig de 2021 (en horari del Servei d'Educació, La Rasa, 24, 08221 Terrassa)

 

Termini màxim per recollir el premi

El termini màxim per recollir el premi (xec): 30 de setembre de 2021, només per l'alumnat premiat.

Termini per recollir el material complementari

El termini màxim per recollir el material no digital: 17 de setembre de 2021 en horari laboral. A partir d'aquest dia el material no recollit es destruirà.