Les tecnologies de la informació i la comunicació han transformat el nostre entorn i també l'Administració, que ha esdevingut una administració electrònica.

Com us heu de comunicar amb l'Administració?

 • Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen a través de medis electrònics o no, excepte que estiguin obligades a relacionar-se electrònicament.
 • Per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, els subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics són: empreses, col·lectius professionals i personal autònom; representants de qualsevol subjecte que tingui l'obligació d'usar els canals telemàtics; entitats i associacions; administracions i organismes públics; participants en processos de selecció.

Qui té obligació de comunicar-se de forma electrònica són:

 • Empreses i col·lectius professionals
 • Entitats i associacions
 • Administracions i organismes públics i el personal que hi treballa

No estan obligats a relacionar-se de manera electrònica:

 • Les persones físiques

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'Ajuntament? Llegir més

Suport i acompanyament per a tramitar en línia

Podeu fer tots els vostres tràmits a través de la Seu electrònica, un canal segur i àgil. Per a molts tràmits és necessari disposar d'un certificat digital i és l'únic canal de tramitació vàlid per als subjectes obligats a tramitar electrònicament des de l'entrada en vigor de la normativa.

Si necessiteu ajuda i/o acompanyament per tramitar en línia, contacteu amb nosaltres. 

Quins són els avantatges de l'administració electrònica per a la ciutadania, empreses i professionals?

 • Accés als serveis públics les 24 hores, tots els dies de la setmana
 • Simplificació dels tràmits amb l'Administració
 • Rapidesa i agilitat en l'obtenció del servei que se sol·licita
 • Estalvi del desplaçament físic a l'Administració
 • Aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, accés a les noves tecnologies, etc.

Preguntes més freqüents

Quins certificats podeu fer servir a la Seu electrònica?

L'Ajuntament permet treballar amb  tots els certificats admesos per l'Administració Oberta de Catalunya, que inclouen també el sistema idcatmobil i @firma. Entre d'altres, es permet l'ús dels certificats de persona física, l'idCat, el certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (usat per l'Agència Tributària) que permeten actuar en nom propi o en representació d'un altri. Llegir més.

Què és i com es pot sol·licitar un certificat digital idCAT?

És un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador i que garanteix la identitat de les persones a Internet. Us permet accedir als tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions. Llegir més.

Qué és l'Idcat Mòbil?

És un sistema d'identificació digital basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil. L'idCAT mòbil és un sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap contrasenya. Es pot utilitzar per fer tràmits a l'Ajuntament de Terrassa i a altres administracions de Catalunya. Llegir més.

On es poden obtenir certificats per a les empreses, professionals o col·legiats?

Es poden obtenir certificats vàlids a nivell d'empreses, professionals o de col·legiats a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (usat per l'Agència Tributària)  i a Camerfirma-Certificados camerales.

Llegir més sobre la Fàbrica de Moneda y Timbre i sobre Camerfirma.

Què és la notificació electrònica?

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Substitueix la notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis de resolució. Llegir més.