Format per representants de la Generalitat de Catalunya, tècnics i grups municipals de l'Ajuntament, entitats veïnals i associacions ciutadanes, agents econòmics i socials del barri, les sessións del Comitè d'Avaluació i eguiment (CAS) es van organitzar amb l'objectiu de fer un seguiment de les actuacions a nivell financer i d'execució de les diferents actuacions que composen el Pla de Barris de la Maurina.
 
L'informe d'execució del projecte fa una anàlisi de l'estat de les actuacions i del pressupost executat i compromès, així com de la previsió de les actuacions a desenvolupar fins al final del Pla.