La contractació i compra pública responsable son essencials per a promoure des dels consistoris valors alineats amb l'economia social i solidària com la inclusió de col·lectius vulnerables, el tenir cura  del medi ambient o unes condicions laborals dignes. És per aquest motiu que a més de tenir-ho en compte en les actuacions efectuades directament per l'Ajuntament, és important de vetllar per garantir-ho quan es compren productes o es contracten serveis a empreses externes a l'Ajuntament.

És per aquest motiu que dins les actuacions previstes al Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa es contempla un programa específic per incrementar el consum responsable dins el propi Ajuntament de Terrassa, que es concreta en l'impuls de la Contractació i Compra Pública Responsable (CCPR) pensat com a eina de canvi que ha d'ajudar a implementar polítiques amb impacte social positiu i millora de l'entorn.

El programa es realitza en coordinació amb el Servei de Contractació de l'Ajuntament.

L'impuls d'aquesta actuació està alineada amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en el marc de l'impuls de la CCPR que realitzen altres administracions, entre les quals, Terrassa va ser una de les pioneres amb la primera guia d'aplicació de les clàusules socials elaborada al 2011.

Podeu accedir al detall d'aquesta actuació des del Portal de Transparència de l'Ajuntament de Terrassa.

Col·laborem amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, que està impulsant un Directori de Serveis d'Economia Social i Solidària al Vallès Occidental perquè les entitats d'economia social es donin a conèixer a les administracions locals i puguin ser considerades per a la Compra i Contractació Pública Responsables.

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.