El Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa ha estat impulsat pel Consell Municipal d'Economia Social i Solidària (CMESST). 
 
Aquest pla és fruit d'un procés participatiu iniciat l'any 2017 i ha estat construït col·lectivament amb els diferents agents socials, polítics i econòmics implicats en iniciatives d'Economia Social i Solidària de Terrassa. 
 
El Consell va culminar la seva tasca el dia 30 de gener del 2019 amb l'aprovació del document en una Sessió Extraordinària. Finalment, el Pla s'ha aprovat en Sessió Plenària del dia 28 de febrer del 2019, per unanimitat. 
 
Aquest document és una estratègia compartida per tots els agents, en el qual s'acorda un full de ruta de l'Economia Social i Solidària de Terrassa per als propers 8 anys.  Es proposen tres objectius estratègics i un objectiu transversal que articulen el PEESST, amb 12 accions i 27 programes, i seran avaluats a través d'un grup de seguiment i sistema pactat entre els agents destacts del teixit de la ciutat. 

Infografia del Pla estratègic

Per a la realització del Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària de Terrassa s'ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona