Dins les actuacions previstes al Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa es contempla un programa específic per incrementar el consum responsable dins el propi Ajuntament de Terrassa, que es concreta en l'impuls de la Contractació i Compra Pública Responsable (CCPR) pensat com a eina de canvi que ha d'ajudar a implementar polítiques amb impacte social positiu i millora de l'entorn.

El programa es realitza en coordinació amb el Servei de Contractació de l'Ajuntament. 

L'impuls d'aquesta actuació està alineada amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en el marc de l'impuls de la CCPR que realitzen altres administracions, entre les quals, Terrassa va ser una de les pioneres amb la primera guia d'aplicació de les clàusules socials elaborada al 2011.

Podeu accedir al detall d'aquesta actuació des del Portal de Transparència de l'Ajuntament de Terrassa.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local