Des del Servei de Promoció Industrial implementem accions dirigides a la consolidació i millora de la competitivitat de les empreses.

  • Implementació de plans d'acció per a sectors tractors de l'economia local
  • Sessions de foment de projectes col·laboratius entre empreses de diferents negocis
  • Reunions de networking per a equips directius
  • Informació a les empreses sobre subvencions vigents
  • Programa Accelera el Creixement
  • Informació a les empreses sobre clusters
  • Suport a la internacionalització