El 17 de novembre és el Dia Internacional de la Prematuritat i molts edificis d'arreu s'il·luminen amb llums liles que representen la prematuritat i la lluita per la defensa dels drets dels infants nascuts abans de temps.

Un embaràs a terme acaba la setmana 38, però quan un nadó arriba abans de la 28 és prematur extrem. Cada any, al voltant del 7% dels nadons de Catalunya (uns 4.500) neixen abans de temps.

Encara que avui dia la major part de nadons prematurs no presenten seqüeles greus, cal esmentar els retards maduratius en general, de caràcter orgànic i funcional, que fa que molts progenitors deixin de treballar durant els primers anys de vida del seu fill o de la seva filla per tenir-ne cura i propiciar un procés maduratiu. De fet, la prematuritat extrema és equiparada per Reial Decret com una malaltia greu. Cal molta recerca per continuar investigant i sobretot cal saber com tractar la prematuritat de forma integral.

Existeix una dramàtica bretxa de supervivència per als nadons prematurs depenent d'on neixin.Per exemple, més del 90% dels nadons extremadament prematurs (<28 semanas) nascuts en països d'ingressos baixos moren durant els primers dies de vida; en canvi menys del 10% dels nadons de la mateixa edat gestacional moren en llocs d'ingressos alts, una bretxa de supervivència de 10:90. 

Visiteu l'actualitat de salut comunitària