El 28 de maig es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones a tot el món, amb l'objectiu de visualitzar la desigualtat entre dones i homes en termes de salut, així com proposar mesures que afavoreixin la igualtat.

La història d'aquest dia es remunta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud que va tenir lloc a San José, Costa Rica, el maig de 1987. Des de llavors cada 28 de maig es commemora a diferents països del món, recollint les demandes de les dones en relació a la salut, convocant mobilitzacions i organitzant campanyes de sensibilització.

Una de les reivindicacions d'aquest dia és i ha estat l'accés als serveis de salut sexual i reproductiva, als controls maternals, i als programes de prevenció i cribratge de càncer de mama i de càncer ginecològic.

Destaquem la necessitat d'estudiar i analitzar la salut des de la perspectiva de gènere, tenint en compte tots els factors diferencials (biològics, genètics, fisiològics, endocrins, psicològics...). Les relacions desiguals de poder i els diferents rols atribuïts a dones i a homes es vinculen amb els seus hàbits i comportaments vers la salut, i aquest fet pot comportar biaixos de gènere. Es considera necessària la investigació de les diferències biològiques més enllà de les purament reproductives.

Per altra banda, es qüestiona la ciència mèdica androcèntrica, basada en un model masculí tant en l'aproximació clínica de les patologies com en l'aproximació terapèutica. Es remarca la necessitat de realitzar els estudis de salut i els assaigs clínics amb les dades desagregades per sexes i incloure una anàlisi de gènere.

Els drets humans de les dones i, en particular, els drets sexuals i reproductius, es continuen vulnerant sistemàticament a tot el món. La mobilització dins i fora de les nostres comunitats continua essent essencial, per tal de combatre qualsevol retrocés dels drets adquirits i avançar en la justícia sexual i reproductiva per a tothom.

Atès que el context geopolític mundial amenaça de ser cada vegada més regressiu, segueix sent important denunciar qualsevol intent de retallada dels drets de les dones per tal de que les dones puguin decidir lliurement sobre tots els aspectes del seu cos, de les seves sexualitats i les seves vides. Cal combatre la coacció, la discriminació i la violència.