Premis i patrocinadors  

A. Premi als projectes més innovadors

 • 1r Premi de CFGS de 600€  a càrrec de CIRSA
 • 2n Premi de CFGS de 400€ a càrrec de CIRSA
 • Premi únic de CFGM de 600€  a càrrec CIRCUTOR i Unió Empresarial Metal·lúrgica

B. Premi als projectes de sobirania alimentària 

 • 1r Premi de CFGS de 600€ a càrrec de LAMP
 • 2n Premi de CFGS de 400€ a càrrec del Servei d'Emprenedoria i economia social de l'Ajuntament de Terrassa  
 • Premi únic de CFGM de 600€  a càrrec del Servei d'Emprenedoria i economia social de l'Ajuntament de Terrassa  

C. Premi al millor projecte d'economia social i solidària

 • 1r Premi de CFGS de 600€  a càrrec d'Abacus Cooperativa i del Servei d'Emprenedoria i economia social  de l'Ajuntament de Terrassa
 • 2n Premi de CFGS de 400€ a càrrec de Provital, SA
 • Premi únic de CFGM de 600€  a càrrec de SOM Energia i del Servei d'Emprenedoria i economia social de l'Ajuntament de Terrassa

D. Premi als millors projectes d'economia circular

 • 1r Premi únic de CFGS de 600€  a càrrec de Europochette Ibérica SL
 • 2n Premi de CFGS de 400€  a càrrec de Axioma Solucions Integrals i Serveis de Suport Sanitari, SA
 • Premi únic de CFGM de 600€  a càrrec de Hercal Diggers SL

E. Premi als millors dossiers-memòries d'FP dual

 • 1r Premi de CFGS de 600€  a càrrec del Gremi Químic
 • 2n Premi de CFGS de 400€  a càrrec de Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa
 • Premi únic de CFGM de 600€ a càrrec de Fundació Institut Industrial i Comercial

F. Premi als millors projectes de PFI

 • 1r Premi de PFI de 600€ a càrrec de Diputació de Barcelona
 • 2n Premi de PFI de 400€  a càrrec de Diputació de Barcelona