Què és "Educació 360"?

Educació 360 és una iniciativa que pretén integrar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones, connectant l'escola, les famílies i tots els  recursos i actius de la comunitat i construint itineraris personalitzats. Aposta per la igualtat d'oportunitats educatives ja que no tothom té les mateixes oportunitats a l'hora d'accedir a activitats fora de l'escola tenint en compte factors econòmics, culturals, familiars, etc.

Impulsada des de la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona l'aliança Educació 360 ja compta amb l'adhesió d'ajuntaments, entitats, centres educatius, grups de recerca i xarxes d'organitzacions.

Per a més informació, consultin la web de l'Aliança Educació 360


Per què des de l'Ajuntament s'aposta per "Educació 360"? 

L'aliança Educació 360 ofereix una perspectiva global de cooperació entre agents educatius formals i no formals per tal de reforçar els programes d'igualtat d'oportunitats, donant valor al temps de lleure, afavorir la connexió entre barris i l'empoderament de les persones.

Comparteix els objectius d'èxit educatiu i cohesió social amb el Pla Educatiu d'Entorn i els situa en un marc més ampli de ciutat, la qual cosa genera noves propostes de treball en xarxa i convida a més mobilitat.

El projecte "Patis oberts" generalitzat a tots els districtes, la presentació de les activitats musicals i artístiques de les escoles a equipaments de ciutat i l'impuls a la lectura a través de l'aprenentatge servei són algunes accions que surten dels límits territorials del Pla Educatiu d'Entorn i responen al plantejament de la nova aliança. 

Més informació:

Pla Educatiu d'Entorn

Projecte "Patis Oberts"