Què és un pla educatiu d'entorn?

Un pla educatiu d'entorn és una proposta i un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Té dos objectius: aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència. Les seves actuacions i els seus programes es coordinen amb els projectes de barris per tal d'afavorir l'eficàcia i la coherència de les accions del territori.

Treballem fent xarxa

Hi participen el Departament d'Ensenyament (Inspecció i Servei LIC-Llengua, Interculturalitat i Cohesió social), l'Ajuntament de Terrassa (Servei d'Educació, Serveis Socials, Joventut i Lleure Infantil, Ciutadania i Districtes), els centres educatius, les entitats de lleure educatiu, les AMPA i altres entitats o Fundacions com la Fundació Jaume Bofill o la Fundació Autònoma Solidària.

Com ha evolucionat a Terrassa?

Encetat l'any 2004 a partir de projectes existents -Pla estratègic i Comunitat d'aprenentatge-, funciona a ple rendiment el curs 2005-2006. El 2006-2007 s'amplia a la totalitat dels districtes 6 i 2 i es coordina amb el Pla de barris. Durant el curs 2007-2008 torna a créixer i abasta tot el districte 3. El 2008-2009 integra les escoles bressol i les llars d'infants públiques. A l'inici del curs 2009-2010 s'incorporen en el projecte centres escolars de nova creació i centres concertats. El curs 2017-2018 es fa un procés de diagnosi per la posada en marxa d'un nou Pla Educatiu d'Entorn al Districte 4 i Can Boada en el curs 2018-2019.

Quines activitats es fan a l'actualitat?

Les activitats es poden classificar en tres categories: les que s'adrecen a l'alumnat (tallers d'impuls a la lectura i l'aprenentage, tallers d'estudi assistit, classes d'àrab, ajuts individuals per a la participació en activitats extraescolars, tutories d'acompanyament), els programes per a famílies (mediació i formació en català) i les actuacions de col·laboració amb l'entorn (suport a l'espai de reforç escolar de les entitats de lleure, promoció del servei comunitari i seguiment del Pla Català de l'Esport).

El Pla Educatiu d'Entorn és el marc d'altres actuacions que es porten a terme amb d'altres vies de finançament i contribueixen a facilitar l'èxit educatiu i la cohesió social de l'alumnat i les seves famílies. Són els projectes musicals i artístics a les escoles, els patis oberts i el programa "Instituts oberts".

Plans educatius d'entorn actius a l'actualitat

A continuació us detallem els Plans educatius d'entorn actius a l'actualitat, especificant els barris i els seus membres territorials:

 

Pla Educatiu d'Entorn - districte 2
Barris de Ca n'Anglada, Montserrat, Torre-sana, Vilardell, Les Arenes i Ègara.

Membres:  Escola Antoni Ubach, Escola Les Arenes, Escola Roser Capdevila, Escola Mare de Déu de Montserrat, Escola Salvador Vinyals, Escola Joan XXIII, Escola Nova Electra, Col·legi Ramon Pont, Institut Investigador Blanxart, Institut Mont Perdut, Escola bressol municipal Soleia, Escola bressol municipal Somriures, Grup de colònies de Ca n'Anglada, Esplai Tremola, Eina Cooperativa, Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament – LIC, Inspecció Educativa, Serveis municipals - Educació, Serveis Socials, Districtes, Servei de Joventut i Lleure Infantil, Servei de Ciutadania, CAP EST, Pla de Desenvolupament Comunitari, Biblioteca del districte 2 i AMPAs.

 

Pla Educatiu d'Entorn - districte 3
Barris de Can Palet, Can Jofresa, Can Palet II, Guadalhorce, Xúquer, Segle XX

Membres: Escola Agustí Bartra, Escola President Salvans, Escola Pau Vila, Escola Sala i Badrinas, Escola Francesc Aldea, Escola Josep Ventalló, Institut Santa Eulàlia, Institut Can Jofresa, Institut Ègara, Escola bressol municipal Ginesta, Escola bressol municipal L'Esquitx, INSOC Esplai de Guadalhorce, Associació educativa Can Palet, Centre d'esplai Can Parellada, Casal Cívic de Can Jofresa, Servei d'atenció a la comunitat dels Mossos d'Esquadra, Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament – LIC, Inspecció Educativa, Serveis municipals d'Educació, Serveis Socials, Districtes i Joventut i Lleure Infantil, Biblioteca districte 3, CAP SUD, CAP Antoni Creus i AMPAs.

 

 

Pla Educatiu d'Entorn  - districte 4 i Can Boada

Barris La Maurina, Roc Blanc, La Cogullada i Can Boada

Membres: Escola Vallès, Escola Roc Alabern, Escola Ponent, Escola Marià Galí, Institut Les Aimerigues, Institut Nicolau Copèrnic, Escola Bressol La Casona, Escola Bressol Giravolt, Escola Bressol L'Espígol, Centre de Leure Tu Tries, Centre juvenil Salesians, Associació juvenil Sarrau, Centre d'Esplai La Llar, Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament – LIC, Inspecció Educativa, Serveis municipals d'Educació, Serveis Socials, Districte, Joventut i Lleure Infantil i Ciutadania, Biblioteca districte 4 i AMPAs.

 

 

Pla Educatiu d'Entorn  - districte 6 

Barris de Sant Llorenç, Ègara, Sant Pere Nord i Can Tusell

Membres: Escola Sant Llorenç del Munt, Escola Joan Marquès Casals, Escola Font de l'Alba, Institut Cavall Bernat, Col·legi Joaquima de Vedruna, Col·legi Goya, Escola bressol municipal Moisès, Escola bressol municipal Tabalet, Llar d'infants l'Oreneta, Esplai la Fàbrica de Can Tusell, Serveis Educatius – LIC, Inspecció Educativa, Servei d'Educació, Serveis Socials, Districtes, Servei de Joventut i Lleure Infantil i Ciutadania, Esplai Farfalla, Biblioteca del districte 6, CAP NORD, Pla de Desenvolupament Comunitari i AMPAs.

 

Pla Educatiu d'Entorn - districte 7
Barri de Can Parellada

Membres: Escola Francesc Aldea, Escola Josep Ventalló, Institut Ègara, Escola bressol municipal L'Esquitx, Centre d'esplai Can Parellada, Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament – LIC, Inspecció Educativa, Serveis municipals d'Educació, Serveis Socials, Districtes i Joventut i Lleure Infantil, Biblioteca districte 3, CAP Antoni Creus i AMPAs.

 

Mapa de recursos del Pla Educatiu

Veure el mapa de recursos de la xarxa del Pla Educatiu d'Entorn 

 

Enquesta de valoració del mapa de recursos

 

 

Més informació

 

A continuació us detallem algunes activitats que van tenir ressó a la premsa.

 

 

LECXIT

LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. El LECXIT funciona gràcies a la col·laboració dels voluntaris i voluntàries que acompanyen els infants en la lectura amb una tutoria individual per setmana. 

Reportage  sobre  el Programa LECXIT que es duu a terme en diferents centres educatius entre ells l'Escola Sant Llorenç del Munt (Data publicació: 19/04/2018)

Cloenda del Programa LECXIT a l'Institut Terrassa: 79 parelles de joves i nens han incentivat la lectura a través del programa LECXIT (Data publicació: 03/05/2019)

Formació de les persones voluntàries al programa LECXIT (Data  publicació: 25/10/2018)    

 

CROMA

El programa CROMA 2.0 és una iniciativa de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) que promou la vinculació de la UAB amb centres de primària del Vallès Occidental amb presència d'alumnat amb risc d'exclusió social. Es dinamitzen tallers d'impuls a l'aprenentatge en horari extraescolar, a càrrec de voluntariat estudiantil.

Presentació del CROMA a l'Escola Antoni Ubach. (Data publicació: 08/05/2018 al minut: 16:15)

 

Activitats musicals i artístiques a les escoles     

  • Projecte Un Instrument, Un Infant (UIUI)

"Un Infant, Un Instrument" és un projecte de col·laboració entre escoles de primària i l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa per potenciar l'educació musical com a nucli de formació integral de l'alumnat i afavorir la igualtat d'oportunitats educatives.

Activitat de l'UIUI a l'Escola Agustí Bartra conjuntament amb el Conservatori de Terrassa: (Data Esdeveniment: 22/12/2015)

  • Basket Beat

Basket Beat és una metodologia que utilitza la pilota de basquet, el cos i el joc per accedir a experiències artístiques de qualitat i entrenar habilitats per a la vida amb una mirada critica de transformació social.  

"Basket Beat, un nosaltres abans que un jo" (Data publicació: 23/05/2018):              

Mostra final 2018 amb els tres grups de Basket Beat dels Instituts Mont Perdut, Investigador Blanxart i Cavall Bernat conjuntament amb alumnes de grau professional de l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa (Data Esdeveniment: 12/06/2018)

Formació professorat (Data publicació: 26/09/2018)

  • TerraOasi

TERRAoasi 2 és un projecte que posa en relació l'art, la pedagogia i el context territorial.

Veure vídeo (Data publicació: 04/05/2017) 
Veure vídeo (Data publicació: 08/06/2018)

  • Infusions

Veure informació del projecte

 

Patis Oberts

L'objectiu del projecte es afavorir la igualtat d'oportunitats educatives obrint el pati d'una escola per districte entre els mesos d'abril i octubre.
https://www.terrassa.cat/ca/patisoberts

 

Programa "Ser jove després de l'ESO. Tutories d'Acompanyament"

https://www.terrassa.cat/ca/serjovedespreseso

 

Seguiment del Pla Català de l'Esport

Des del PEE es participa en el seguiment de les activitats del Pla Català de l'Esport Escolar, liderat per la Secretaria General de l'Esport i gestionat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (http://www.ceterrassa.com), dels centres que estan dins el nostre PEE.