El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) de Terrassa és un conjunt d'accions impulsades per l'Ajuntament i el Departament d'Educació, amb el suport de nombrosos agents educatius, adreçades a donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de l'alumnat de primària i secundària de la ciutat. S'adreça a tot l'alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits. El pla és també una eina de coordinació i dinamització de l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. 

Els objectius del pla són aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència. 

Nombrosos municipis de Catalunya desenvolupen Plans Educatius d'Entorn en col·laboració amb el Departament d'Educació. Terrassa compta amb un PEE des de 2005.

Un dels principals trets d'identitat del Pla és el seu lligam amb el territori: les diferents actuacions i programes es desenvolupen en coordinació amb els agents educatius dels barris i districtes de la ciutat. Així, existeixen cinc comissions territorials que abasten diferents sectors de la ciutat. 

 
El Pla de Millora de les Oportunitats Educatives, un impuls pel PEE 

El Pla de Millora d'Oportunitats Educatives (PMOE-PROA+), impulsat per la Generalitat i el Govern de l'Estat, va començar el curs 2020-2021 com a mesura extraordinària per pal·liar els efectes de la pandèmia en l'escolarització als centres amb més complexitat educativa. El Pla s'ha estès als tres curs següents, per tal de donar continuïtat als esforços dels ajuntaments en la lluita contra les desigualtats educatives d'origen socioeconòmic. El PMOE-PROA+ està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació Transformació i Resiliència i per la Unió Europea NextGenerationEU (Component 21).

L'Ajuntament i la Generalitat mantenen un conveni per al desplegament de les mesures del PMOE en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Terrassa. El conveni s'ha anat actualitzant amb successives addendes per concretar la dotació econòmica del programa.