Dins del Pla Educatiu d'Entorn, l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa desenvolupa una sèrie de projectes amb diferents escoles i instituts  basats en la pràctica d'instruments musicals.

En aquests projectes, la música esdevé el nucli de la formació social de l'alumnat des d'un punt de vista emocional, comunicatiu, psicomotor i cognitiu, afavorint la integració, cohesió i interrelació dins el grup. Una altra vessant dels projectes és el reconeixement i la valoració positiva d'infants en situació de vulnerabilitat per part de l'escola, les famílies i el barri. En aquest sentit, aquests projectes, com tot el Pla Educatiu d'Entorn, constitueixen una via per impulsar la igualtat d'oportunitats educatives.

L'activitat s'adreça sobretot a l'alumnat de 3r i 4t, té periodicitat setmanal i està dirigida per personal docent de l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa, en coordinació amb l'especialista de música, claustre i equip directiu. 

A final de curs l'alumnat actua a les mateixes escoles i a l'Auditori Municipal, per tal de donar a conèixer els resultats dels projectes.

En el curs 2023-2024 els projectes desenvolupats han estat: 

    • Orquestra de violins de l'escola Pau Vila (48 alumnes de 3r de primària)
    • Conjunt d'ukeleles de l'escola Josep Ventalló (46 alumnes de 3r i 4t de primària)
    • Conjunt d'ukeleles de l'escola Sant Llorenç (44 alumnes de 3r i 4t de primària) 
    • Conjunt de guitarres de l'institut escola Feixes (22 alumnes de 5è de primària)
    • Conjunt de teclats de l'escola Font de l'Alba (25 alumnes de 3r de primària)
    • Conjunt de metalls de l'escola Roser Capdevila (50 alumnes de 3r de primària)
    • Conjunt d'ukeleles de l'escola El Vallès (23 alumnes de 5è de primària)
 
En edicions anteriors s'han desenvolupat projectes amb altres instruments i amb altres centres de primària i de secundària. Els primers projectes musicals a les escoles es van dur a terme el curs 2014-2015.