El programa CROMA 2.0 és una iniciativa de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), entitat lligada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El projecte consisteix a organitzar a centres de primària del Vallès Occidental una sèrie de tallers adreçats a alumnat de 5è i 6è en situació de vulnerabilitat socioeconòmica que mostra dificultats en el seguiment escolar. L'objectiu dels tallers és ajudar aquests infants a recuperar la motivació i l'interès per aprendre i per anar a l'escola, reduint així el risc de fracàs escolar. 

Els tallers es fan en horari extraescolar, dinamitzats per alumnat voluntari de ciències de l'educació o de psicologia de la UAB, i dissenyats per equips de recerca de la mateixa universitat per a brindar a l'alumnat la possibilitat de convertir-se en responsable de les seves descobertes, propiciant que s'incrementi el seu interès pels coneixements que els ofereix l'escola. 

A Terrassa, aquest projecte es desenvolupa des del curs 2014-2015. Actualment, hi participen els següents centres: Antoni Ubach, Ramon y Cajal, Agustí Bartra, El Vallès, Font de l'Alba, Feixes, Sant Llorenç i Salvador Vinyals. L'Ajuntament posa en contacte la FAS amb els centres beneficiaris i financia el desenvolupament del programa a la ciutat a través d'un conveni amb la FAS.  

L'alumnat de la UAB interessat a fer voluntariat en aquest projecte pot contactar amb [email protected]