Educació

El projecte de Patis Oberts es reprèn a Terrassa i set centres educatius de la ciutat obriran els seus patis el dia 3 de juliol.

L'objectiu del projecte es poder obrir el pati d'una escola, com a mínim, per districte entre els mesos d'abril i octubre, tot i que per l'exercici 2018, en què s'inicia el projecte, es preveu l'obertura de set escoles en el següent horari:

Del 3 de juliol al 31 d'octubre (agost tancat)

  • dimarts, dijous i divendres de 18h a 20h
  • dissabtes, diumenges i festius de 16 a 20 h (juliol de 17h a 21h).

Aquesta proposta inicial és flexible i s'ajustarà a la necessitats i realitats concretes que es vagin observant a cada pati.

S'espera optimitzar l'ús dels patis i oferir-los a la ciutadania per tal que es desenvolupin activitats d'entorn i s'estableixin nous espais de trobada i lleure alternatiu, segur i de proximitat. La idea no és només l'obertura de l'espai, sinó la seva dinamització positiva, i l'oferta d'un espai de joc segur a infants i adolescents. La concepció del pati és la d'un espai de joc lliure amb dinamització equivalent a una plaça pública on, per tant, els menors han d'anar acompanyats i hi accediran sota la responsabilitat i vigilància de les seves famílies.

Hores d'ara ja hi ha obert el pati de l'escola Roc Alabern, on actualment Creu Roja porta a terme un projecte ben valorat per part de les persones usuàries, de l'entitat i de l'Ajuntament, per tant el projecte contempla l'obertura de vuit patis en total.

La selecció de les set escoles que obriran aquest estiu s'ha fet a través d'un procés participatiu, amb el consens del màxim d'agents possible representats a les comissions del Pla Educatiu d'Entorn i als Consells de Districte, i d'acord a diversos criteris: alineació de l'escola amb el projecte, que el centre l'hagués demanat i/o tingués valoració positiva per part de la direcció, que el pati ja s'estigui utilitzant de forma incontrolada, que el projecte ja s'hagués desenvolupat abans a l'escola, centres d'alta complexitat d'acord amb el Pla Educatiu d'Entorn i, per últim, preferentment escoles d'infantil i primària públiques.
D'acord amb Serveis Socials, Joventut, Salut Comunitària i el Pla Educatiu d'Entorn, s'ha considerat com a millor opció treballar als patis amb entitats consolidades al territori des de la perspectiva social.

D'acord amb aquests criteris de selecció, les escoles que obriran els seus patis i les entitats al càrrec seran:

  • Districte 1: Escola Lanaspa Giralt: Creu Roja
  • Districte 1: Escola Agustí Bartra: Grup de Colònies Ca n'Anglada
  • Districte 2: Escola Mare de Déu de Montserrat: Esplai Tremola
  • Districte 3: Escola President Salvans: Esplai Can Palet
  • Districte 4: Escola Roc Alabern (ja en funcionament): Creu Roja
  • Districte 5: Marià Galí: Creu Roja
  • Districte 6: Escola Font de l'Alba: Grup La Fàbrica
  • Futur districte 7: INS Egara: Creu Roja

El pressupost per a aquest projecte ha estat de 43.100 euros per als set patis que s'inicien aquest any, pressupost que inclou el pagament a les entitats contractades, les adequacions necessàries d'aquests espais per evitar problemes de seguretat o manteniment, i una petita reserva per comprar material per a cadascun dels patis, inclòs material per al pati de l'escola Roc Alabern, que s'incorporarà el proper exercici quedarà inclòs al finançament d'aquest al projecte.