ATENCIÓ

El càlcul dels preus de les quotes i serveis són purament orientatius i no tenen validesa definitiva, es limiten a informar a les famílies i potencial alumnat del cost aproximat dels serveis oferts pels centres municipals. En les Escoles d'Art i Música s'ha incorporat la modalitat d'un sol membre (alumnat major d'edat) que contempla l'ordenança definitiva.

Arran la implantació de la tarifació social, les quotes d'aquestes escoles es calculen a partir del nivell d'ingressos familiars i altres factors. Més informació a la pàgina general de Tarifació Social

Trieu el simulador de preus: