ATENCIÓ

El càlcul dels preus de les quotes i serveis són purament orientatius i no tenen validesa definitiva, es limiten a informar a les famílies i potencial alumnat del cost aproximat dels serveis oferts pels centres municipals.

Arran la implantació de la tarifació social, les quotes d'aquestes escoles es calculen a partir del nivell d'ingressos familiars i altres factors. Més informació a la pàgina general de Tarifació Social

Trieu el simulador de preus:

 

Simulador de quota de les Escoles Bressols Municipals

Trieu el nombre de membres de la unitat familiar:


 

Indiqueu els ingressos nets de la unitat familiar:

€  (ex. 23900.50)
 

Indiqueu el curs que faria l'Infant:


 

Indiqueu els serveis desitjats: 

 

  
 

Referències: Taula de trams  Quotes escola

 

IMPORTANT: aquest càlcul és orientatiu. Cal afegir-hi, si és el cas, els tractaments específics que es poden consultar a continuació i que són acumulatius.

Tractaments específics

Consulteu els Tractaments Específics de la Tarifació Social