L'Escola de Noves Oportunitats Educatives és un projecte que inicia el seu camí al març del 2022 amb l'objectiu principal de reingressar al sistema educatiu joves que han abandonat els estudis, contribuint així a garantir un sistema educatiu just i equitatiu capaç de combatre l'exclusió educativa, el fracàs i l'abandonament escolar.

Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol oferir a persones joves vulnerables, en situació d'atur i/o sense qualificació, recursos formatius que les permetin aconseguir a curt o llarg termini una feina i sortir de les condicions de precarietat.

El Projecte s'adreça a joves amb edats compreses entre els 16 (any en què es compleixen els 16 anys) i els 21 anys, que es trobin en algunes d'aquestes situacions:

  • Haver abandonat els estudis o estar-ne apunt sense haver-se graduat a l'ESO
  • Que tinguin el graduat d'ESO però hagin deixat d'estudiar, estiguin a l'atur i no disposin de qualificació professional.

I que compleixin els següents requisits:

  • Ser derivats des d'algun servei de referència (Serveis Socials, Servei de Joventut, Foment de Terrassa, Servei d'Educació i Escola Municipal de persones adultes La Llar, agents de la xarxa Terrassa Orienta, centres de secundària, serveis de salut mental, entitats,etc.)
  • Mostrar interès a nivell personal pel projecte.
  • Comprendre i expressar-se correctament en català o castellà.

L'alumnat de l'ENOE segueix un itinerari conjunt i personalitzat per tal de facilitar la seva reincorporació al sistema educatiu i/o laboral. Aquests itineraris pedagògics (IP) individualizats, que responen als interessos, necessitats i compromisos de les i els joves duren dos anys i integren actuacions de formació i d'orientació.

Durant el 1r curs l'alumnat assisteix a l'escola en jornades lectives de 4h i mitja, en horari de matí, amb l'objectiu de treballar:

  • Activitats al centre o dirigides pels educadors/es: treball de competències bàsiques i emocionals mitjançant Aprenentatge basat en Projectes, coneixement dels recuros educatius, aprenentatge d'eines TIC, activitats d'Aprenentatge i Servei, activitats relacionades amb l'esport, activitats exteriors de suport a la formació, tutories individuals i grupals, etc.
  • Formacions laborals: formacions tècniques relacionades amb diferents perfils professionals, que s'aniran adequant a la tipologia dels usuaris, aproximadament unes 10 formacions anuals.
  • Lleure educatiu: activitats de lleure saludable dirigit per especialistes.

El 2n curs, l'alumnat passa a un recurs formatiu extern, amb seguiment i tutories grupals i individuals per part de l'ENOE, a més de l'acurada coordinació amb aquest recurs i la família.