El Servei d'Emprenedoria i Economia Social ofereix informació de les diferents possibilitats de finançament per a persones emprenedores i entitats d'Economia Social.  

Algunes d'aquestes entitats han firmat un conveni amb l'Ajuntament de Terrassa amb la finalitat d'obtenir crèdit en les millors condicions per a les persones emprenedores o entitats de la ciutat. 

Alguns del convenis de finançament són amb entitats com: 

Fundació ASCA:

Ofereix préstecs, sense interessos ni avals, a persones o a col·lectius que presentin un projecte de negoci que sigui viable i també a cooperatives, sempre i quan creïn ocupació. L'import dels préstecs és de fins a 12.000 euros, a tornar en un període de 3 anys.  

En el cas de les cooperatives els préstec són de fins a 25.000 euros. També hi ha una línia específica per a gent jove que vol iniciar projectes de negoci viables per un import de 15.000 euros. 

Prèviament a la sol·licitud del préstec s'ha de fer un pla d'empresa que ha d'estar revisat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament de Terrassa. 

Podeu sol·licitar cita d'assessorament personalitzat sobre finançament del teu projecte aquí

Microbank:

Ofereix préstecs sense garantia real dirigits a persones o entitats que poden tenir dificultats d'accés al finançament bancari tradicional. També atorga finançament a entitats d'economia social. 

L'import dels préstecs és de fins a 25.000 euros amb un termini de 6 anys i un període de 6 mesos de carència. 

El Servei d'Emprenedoria certificarà la viabilitat del projecte que es vol finançar. 

Podeu sol·licitar cita personalitzada d'assessorament personalitzat sobre finançament del teu projecte aquí

 

L'Ajuntament ofereix altres formes de finançar projectes innovadors i de caire social que estan integrats en el projecte Valors per Terrassa. 

 

Des del Servei d'Emprenedoria i Economia social s'ofereix també informació sobre altres opcions de finançament impulsades i/o amb la participació d'institucions públiques:  

Institut Català de Finances (ICF) - Generalitat de Catalunya:

  • Línia Economia social i cooperativa: préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Instituto de Crédito Oficial (ICO) - Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Govern d'Espanya:

  • Plan Acelera: línia de crèdit ICO per tal de fomentar la digitalització de les pimes així com per a solucions tecnològiques.

Empresa Nacional de Innovación (ENISA) - Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Govern d'Espanya:

Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) -  Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Govern d'Espanya:

 

També pots trobar altres opcions d'ajuts per afrontar la situació provocada per la Covid-19.